Májové tsunami dorazí do Brna i letos, řekl Vandas pro Dělnické listy

Májové tsunami dorazí do Brna i letos...19. dubna 2011 Podle předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáše Vandase je krach polistopadového režimu neodvratný. Může za to všudypřítomná korupce a prorůstání mafiánských struktur až do vysoké politiky. Poslední aféra Věcí veřejných, politické filiálky bezpečnostní agentury ABL, je pouze důsledkem tristního stavu více než dvacet let po tzv. sametové revoluci. “Budu veřejně vystupovat před občany a burcovat je ke změně režimu,” říká lídr národní opozice, kterému redakce Dělnických listů položila několik otázek k aktuálnímu dění ve společnosti a v rámci DSSS.

Aktuální vydání Dělnických listů č. 31 ke stažení v PDF

Nejsme krotitelé nepřizpůsobivých

Pane předsedo, rozklad tzv. polistopadové demokracie pokračuje, což je patrné každý den z událostí kolem nás. Občané již politikům nevěří. Parlamentní politické strany nereprezentují názory občanů, ale zájmy podnikatelů a lobbyistických skupin. Kam tento vývoj podle vás směřuje?

Když sleduji sled posledních událostí, musím říci, že jsem nečekal tak rychlý vývoj. To, že Věci veřejné jsou pouze podnikatelským projektem, na to jsem upozorňoval již před parlamentními volbami. Ovšem tempo rozkladu, jakým nyní kšeftaři procházejí, to je až překvapivé. Ukazuje se ovšem v plné nahotě slabost celého establishmentu, který je paralyzován vnitřními spory, korupcí, prorůstáním mafiánských struktur do politického prostředí.

Podle mě to směřuje k totálnímu krachu celého polistopadového vývoje a režimu, který se dnes drží u moci jen díky tomu, že lidé zatím své znechucení nedávají najevo svou účastí a hlasováním ve volbách. Ukazuje se, že čas změny se blíží a naše strana bude připravena nabídnout občanům přijatelnou alternativu oproti současné zkorumpované garnituře.

Dělnická strana je vnímána jako strana anticikánská nebo dokonce rasistická. Jak se hodláte zbavit této nálepky? Nebo snad již dělnická strana neusiluje o změnu režimu v ČR, ale spokojí se pouze s postavením “krotitele duchů” tam, kde dojde k nějakému incidentu, jako např. v Krupce nebo Novém Bydžově?

Tato nálepka je součástí taktiky vládní garnitury a s ní spojených médií. Je to účelové, aby lidé měli obavu nás podpořit ve volbách. Naším cílem není být jakýmsi strašákem na nepřizpůsobivé občany, ale máme jasný cíl: uspět ve volbách a pokusit se obnovit víru lidí ve spravedlnost a právo, v politiku, kterou by měla reprezentovat vláda národní a sociální.

Benešovy dekrety platí

Za DSSS jste počátkem dubna podepsal společně s předsedou německé NPD Udo Voigtem Manifest z Riesy (více). Co si od takového prohlášení slibujete a jak by se měla spolupráce obou partnerských stran projevit v praxi?

Rozvíjející se spolupráce s NPD naplňuje naši představu o přátelských vztazích všech nacionalistických stran, které odmítají současný vývoj v Evropě a mají obavu z přílivu imigrantů a islamizace našich států. Předpokládám, že tato spolupráce bude znamenat vzájemnou pomoc v předvolebních kampaních a získávání zkušeností zejména pro naši stranu, neboť si musíme uvědomit, že NPD funguje již 47 let. Proto mají logicky co nabídnout a to je pro nás velmi poučné.

Padla během jednání s německou stranou i otázka Benešových dekretů a sudetských Němců?

Tato otázka padla. Já jsem naše německé přátele informoval o tom, že otázka Benešových dekretů je pro nás uzavřená záležitost a že jsou součástí českého právního řádu. Dělnická strana nebude nikdy požadovat jejich zrušení. Současně jsem ale při jednání také řekl, že minulost nás nesmí rozdělovat a že se všichni společně musíme dívat dopředu.

Můj slovník zkorumpovaná “elita” nezmění

Přejdeme k další aktuální události posledních dnů - politickému procesu s vámi a dalšími špičkami DSSS kvůli prvomájovým projevům z roku 2009 v Brně. Kauza se překvapivě vrátila z Krajského soudu v Brně zpět na soud městský (více). Jaký nyní očekáváte průběh procesu?

Víte, já si zase až tak moc iluzí o novém rozsudku nedělám. Soudkyně Schinzelová je tak skálopevně přesvědčena o naší vině, že ani dodatečný výslech pseudoznalce Mazela, na kterého se mimochodem velmi těším, nic nezmění na jejím původním verdiktu. „Zdravý selský rozum“ tak opět udělá své v zájmu ochrany české „demokracie“. Je ale otázka, jak se s tím pak vyrovná krajský soud. Všichni si musí být přeci vědomi, že když oni dnes odsuzují nás, my za několik let budeme soudit je. A to si musí každý ve svém svědomí srovnat sám.

Letos se opět uskuteční prvomájová oslava v Brně. Jste si vědom toho, že každé vaše slovo, každý váš pohyb bude bedlivě sledován policií, soudními znalci, lidsko-právními aktivisty atd. Už zaznělo mnoho výhrůžek ze strany úřadu, že shromáždění bude pro sebemenší náznak “extremismu” rozpuštěno a potlačeno. Jak si na takovou situaci připravujete svůj projev? Vyškrtnete některá slova, např. již pověstné “imigrantské tsunami”?

Ta hysterie kolem našich shromáždění jen ukazuje, jaký mají vládnoucí činitelé strach. Strach z naší strany a z toho, že představuje reálnou politickou sílu schopnou oslovit širší veřejnost. I proto ty snahy zakazovat, rozpouštět, stíhat za držení vlajky či nošení čepice s logem DS. Mé projevy nebudu upravovat podle přání zkorumpované elity, ale podle současné vnitropolitické situace a potřeb občanů této země. Na naší rétorice není důvod nic měnit a proto i tsunami patří do mého slovníku.

Budu burcovat ke změně režimu

Tématem letošního 1. máje je invaze cizích pracovníků na naše území. Pro občany ČR je tento problém alespoň v médiích a na úrovni parlamentních stran velké tabu. Prostě se o něm nemluví. Je to snad záměr? Na co konkrétního chcete během Svátku práce upozornit?

Parlamentní strany přeci nebudou otevírat témata, která jen dokumentují jejich neschopnost a nečinnost, čímž se zvyšuje možnost ohrožení naší země. I proto je letošní První máj tematicky zaměřen na invazi levné pracovní síly a znevýhodnění českých zaměstnanců. Současně ale v našich vystoupeních zazní i programové návrhy na řešení této nelichotivé situace. 

Nejbližší řádné volby se uskuteční až příští rok na podzim. To je relativně ještě dlouhá doba. Co plánujete jako předseda strany na následující období?

Chci se zejména zaměřit na zkvalitnění stranické práce a samozřejmě budu veřejně vystupovat před občany a burcovat je ke změně režimu. Nebude to lehké období, ale musím říci, že mě hodně posiluje podpora od lidí, kteří mi píší a žádají mě, abych vydržel a nevzdal to. Mohu všechny ujistit, přátele i nepřátele, že vydržím a uspějeme. 

-red-