Manifest z Riesy o porušování lidských práv

Manifest z Riesy v PDF

NPD Die Volksunion

Postfach 840157

12531 Berlin

zastoupená Udo Voigtem, předsedou

a

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)

Ciolkovského 853, Praha 6

Česká republika, 161 00

zastoupená Tomášem Vandasem, předsedou

Podepsané strany souhlasí shodně v posouzení politické situace a z toho vyvozujicích doporučení z tohoto jednání následně:

§ 1

Český a německý národ se nacházejí v hluboké morální, sociální a ekonomické krizi způsobené dlouho vládnoucími politiky.

Oba národy žily vedle sebe po stovky let a sdílejí proto svou kulturu, hodnoty a historii.

Právo na vlast má být pro všechny národy základem politiky státu.

§ 2

Seznámení se situací v obou sousedních zemích, vyjadřujeme hluboké znepokojení na pokračujícím porušování lidských práv, jakými jsou persekuce politických disidentů a národních politických aktivistů, zákazy a rozpuštění opozičních politických stran, porušování svobody projevu, sdružování a pokojného shromažďování, nezákonného věznění opozičních politických aktivistů.

Pokračující politická krize vedla k otevřenému porušování svobody projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Toto porušování zahrnuje rozsáhlá zatýkání a obvinění opozičních aktivistů, které porušilo princip právní jistoty a ohrožuje právo na spravedlivý proces. Naše státy již nejsou právními státy.

Neustávající apely zástupců EU na situaci lidských práv ve světě odhalují jejich pokrytectví. Ve skutečnosti má Evropská unie podobné standardy na to, co je to „svoboda myšlení“ a „svoboda projevu“ jako Čína nebo Kuba.

Mnoho lidí v demokratické Evropě čelí věznění za zpochybňování oficiálních verzí historických událostí. Celá léta vládnoucí politické elity zneužívají zákony, policii a bezpečnostní aparát, aby ztížily a zastrašily nositele alternativních názorů, politickou opozici, protivládní demonstranty a jednotlivce nebo organizace, které cítí potřebu prohlásit věrnost k národním hodnotám.

§ 3

Obě strany se ve snaze hledat řešení k výzvám, kterým čelí Evropa dnešních dnů, dohodly na spolupráci zaměřené na následující okruhy:

a) Propagace opatření proti imigraci
b) Odpor proti všem pokusům o kontrolu svobody projevu
c) Kritika nedemokratického systému institucí EU
d) Podpora kampaně proti nelegálním a ozbrojeným konfliktům USA a NATO ve světě
e) Přeshraniční spolupráce zaměřená na komunální úroveň

§ 4

Obě strany jsou rovněž hluboce znepokojeny pokračující politickou, sociální a ekonomickou krizí v jejich zemích. Krize v Evropě je krizí hodnot. Evropští vládní lídři ztratili svůj kredit.

Vnímáme zvýšené napětí mezi veřejností a vládními představiteli. Místo řešení reálných problému veřejnosti se snaží vládní politici démonizovat nacionální politickou opozici (tzv. „extremisty“) s cílem ospravedlnit vlastní chyby a zakrýt minulost.

Úroveň veřejného dluhu společně s kruciálními problémy Eurozóny prokazují totální krach projektu Evropské unie. Pojem „Evropská unie“ končí jako prázdná skořápka. Na tomto základě chceme inspirovat občany a veřejnost k zahájení nového svobodného a nacionálního evropského projektu.

Věříme v nový začátek Evropy.

§ 5

Vyzýváme vlády Spolkove Republiky Německa a České republiky, aby okamžitě ukončily nelegální perzekuce politických disidentů a národních opozičních aktivistů a umožnily jim svobodně projevit své právo svobody projevu, sdružování a pokojného shromažďování.

Riesa, 2. dubna 2011

Za DSSS Tomáš Vandas

Za NPD Udo Voigt

K tématu

DSSS a NPD uzavřely v německé Riese historické memorandum o spolupráci