Mazelova rezignace neznamená konec represí vůči opozici

Tomáš Vandas a M. Mazel na loňském 1. máji v Brně10. ledna 2012 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) považuje rozhodnutí Michala Mazela, soudního „znalce na extremismus“, o ukončení své činnosti v této oblasti, za logické vyústění jeho dlouhodobého špatného psychického stavu, který se projevoval až patologickou nenávistí vůči národním a sociálním myšlenkám, a tuto svoji averzi přenášel do svých pamfletů, označovaných jako znalecké posudky.

DSSS si je současně vědoma, že Mazelova rezignace v žádném případě neznamená ukončení represí ze strany státu vůči opozičním představitelům a jejich názorům, které dnes dělnická strana v této zemi obhajuje a předkládá je občanům.

Rozhodně také nelze rozhodnutí pana Mazela vnímat jako „omluvné gesto“ či zbavení se odpovědnosti do budoucna. Musí si být totiž i nadále vědom toho, že jeho aktivity a politicky vypracovávané posudky budou jednou spravedlivě zhodnoceny nezávislými orgány činnými v trestním řízení.

Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Znalec na extremismus končí kvůli svému původu