Milan Loukota (DSSS): Proč kandiduji do parlamentu

Milan Loukota1. října 2013 Řadou přátel jsem byl v posledních dnech dotázán, proč vlastně kandiduji v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny a nota bene, proč zrovna pod DSSS vedenou Tomášem Vandasem, mám-li to zapotřebí, když jsem relativně prosperující živnostník a zda mě politika již dostatečně nezklamala v mém minulém profesionálním politickém působení.

Předně bych mohl použít zavedená klišé o osobní odpovědnosti, skvělém volebním programu atd., místo toho se pokusím otevřeně odpovědět na tuto zprvu jednoduše znějící otázku a v několika sloupcích podat vysvětlení tohoto svého kroku.

Tedy proč:

Pokládám se za vlastence a jsem přesvědčen, že žijeme v jedné z nejpoetičtějších zemí světa, která je sice neustále plundrována a rozkrádána, ale doposud nerozkradená a nezničená, mající svůj vysoký potenciál do budoucna. Stvrzuje to venkoncem značný počet cizinců toužících žít v ČR. Pokud by tomu bylo naopak jistě by onen Hung, Ljoša, Xhaver. Arpád, ale i Paul, Joža nebo Hans hledal nějaký jiný stát, v kterém by se chtěl se svojí rodinou usadit a bydlet, venkoncem míst, kde je možné žít je na této planetě dost a dost.

Tedy shrnuto, tato země stojí za to, aby pro ni člověk něco obětoval a dělal. Je zde ale především potřeba nastavit jasná pravidla platící beze zbytku pro všechny. Nejsem rasista, fašista či neonacista toužící vyvolat nějakou genocidu, nechci nikoho diskriminovat, ponižovat nebo potlačovat. Chci ale, aby zákony platily stejně pro všechny a všichni aby se jimi řídili. Chci se všemožně zasadit o to, aby zde nevznikalo prostředí, které využívají různí nepoctivci pro svůj zisk, či některé skupiny zneužívají pro pohodlný život svých minorit na úkor zbytku národa. Historicky v české kotlině od pradávna vedle sebe žilo několik národů, které se harmonicky doplňovaly ve prospěch celku, jen musely vždy být dány jasná pravidla a ty zde teď buď možná i záměrně chybí, nebo nejsou leckdy plně dodržovány.

Proto kandiduji, protože spatřuji možnost změnit ustálený šlendrián a konečně nastavit právo a pořádek, po které tato země a její obyvatelé volají. Je na co navázat, v Poslanecké sněmovně jsem působil po dvě volební období a stačí jen oprášit naše tehdejší návrhy, aktuálně je osvěžit a bez zbytečného lelkování se pustit do práce pro blaho našeho státu.

Zbývá ještě zodpovědět, proč kandiduji pod DSSS. S celou řadou členů a příznivců se dlouhodobě osobně známe, ať se jedná o prosté členy či činovníky širšího, ale i nejvyššího vedení. Bedlivě sleduji vývoj této politické strany a zcela upřímně musím říci, že na současné politické scéně naplněné partajemi bohapustých kariéristů a vyžírků nevidím jiný subjekt, který by pro mě a mé blízké byl zárukou pozitivních změn v této zemi. Poté, co mě předseda DSSS Tomáš Vandas oslovil s nabídkou možnosti kandidovat na kandidátce DSSS byl můj souhlas jen logickým krokem vycházejícím z mých předchozích vět.

Milan Loukota, kandidát DSSS v kraji Vysočina