Národní socialismus jako nepřítel „demokracie“

Lucie Šlégrová20. ledna 2011 Místopředsedkyně Dělnické mládeže Lucie Šlégrová byla opět obviněna z trestného činu. Tentokrát sice ne za držení vlajky Dělnické strany, ale kvůli tomu, že údajně „projevila sounáležitost s ideologií německého nacismu a propagovala německý nacionální socialismus“. Tolik z policejní zprávy.

Skutečnost je taková, že slečna Šlégrová byla obviněna za pronesenou větu na loňské akci dělnické strany 17. listopadu v Litvínově: Ukažme jim, že my, národní socialisté, nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat…“ a „… tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu.“ Tato věta, za podpory nechvalně známého pseudoznalce Michala Mazela, znamená podle policie velebení a přihlášení se k německému nacionálnímu socialismu.

Asi není překvapivé, že ve sdělovacích prostředcích se zmíněná věta, tak jak byla při projevu přednesena, neobjevila. V plné nahotě by se totiž odhalila absurdnost a účelovost obvinění místopředsedkyně Dělnické mládeže. Tím je totiž šikana a zastrašování všech funkcionářů nejen mládeže, ale i Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).

Je až neuvěřitelné, že k obvinění z trestného činu v údajně demokratické společnosti, kde by měla platit základní ústavní práva svobody slova a projevu, stačí posudek od evidentně zaujatého člověka,  zřejmě psychicky nemocného, který v touze za kariérou neváhá pošpinit kohokoliv, kdo má jen trochu vlastenecké smýšlení.

Teď už jen můžeme čekat, zda pan Mazel obviní z propagace nacismu i historické představitele českých národních socialistů, třeba komunisty popravenou Miladu Horákovou. Vždyť i oni přeci jako Lucie Šlégrová hovořili ve svých projevech o národním socialismu.

Tomáš Vandas
předseda DSSS