Novoroční slovo předsedy DSSS

Vandas-oficialni_7_4 1. ledna 2013 Na sklonku každého roku si říkám, jak ten čas letí. S novým rokem, na jehož prahu právě stojíme, to platí dvojnásob. Tento měsíc – 18. ledna - si totiž připomeneme desáté výročí vzniku dělnické strany. Deset let usilovné práce, těžkých začátků, hledání vlastní cesty. Člověk se při této příležitosti neubrání určité nostalgii.

Nebylo tehdy vůbec jednoduché stavět na troskách republikánského hnutí novou politickou stranu, národně orientovanou, obzvlášť v českých podmínkách tradiční rozhádanosti a nejednotnosti. I my jsme si vyzkoušeli různé koalice a spojenectví, abychom nakonec šli vlastní cestou, jež se ukázala být tou správnou. A zatímco ostatní typově podobné strany a hnutí postupně zanikaly, dělnická strana je tu stále a krok za krokem posiluje. 

Ale nesmíme se jen ohlížet dozadu. Naopak. Před námi je velmi mnoho práce, abychom přesvědčili naše spoluobčany, že naše strana není taková, jak je prezentována v médiích, ale že jde o uskupení, které nabízí svým programem a vizí alternativu vůči stávajícímu režimu. Že je možné dosáhnout změny, že můžeme věřit sami v sebe, protože nikdo jiný za nás nic neudělá.

Není to jednoduchý úkol. Přál bych si proto, aby v roce 2013 bylo méně slov, ale o to více činů. Bušení do vypnuté hrudi vypadá sice navenek hezky, ale mnohem důležitější je takový postoj podpořit aktivismem, nápady a myšlenkami, což přinese další modernizaci naší strany a posílení národního hnutí. Pokud se toto zčásti podaří, bude to důvod ke spokojenosti.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál v novém roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a také nezbytnou vytrvalost.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS