Novoroční zamyšlení předsedy DSSS

Tomáš Vandas, předseda DSSS 2. ledna 2014 Rok 2013 se stal definitivně minulostí, pomalu utichá nadšení ze vstupu do roku nového a většina z nás začíná přemýšlet nad tím, jaký vlastně bude a co nás čeká. Když se podívám na loňský rok z pohledu činnosti a aktivit Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), vidím dva hlavní faktory.

Za prvé je nezpochybnitelné, že v parlamentních volbách naše strana neuspěla. Nesplnili jsme cíle, které jsme si dali, a lidé upřednostnili koblihovou naději a také ty, kteří už za minulé roky devastovali a rozkrádali, jak jen to šlo. Za druhé, i přes volební neúspěch jsme byli aktivní, snažili se pomáhat lidem v nesnázích, očistili se od jedinců, kteří nám dělali ostudu, a v mnoha oblastech zkvalitnili stranickou práci. Pořád však máme co zlepšovat a věřím, že v tomto roce na změnách k lepšímu zapracujeme mnohem intenzivněji.

Čekají nás volby do Evropského parlamentu a volby komunální. Budeme mít tedy možnost složit reparát. Zatímco v eurovolbách budeme prezentovat náš postoj k (ne)fungování unijních struktur a směřování Evropy, v komunálních volbách chceme z pozic zastupitelů ještě více řešit problémy, kterých mají naše města a obce více než dost. Když to shrneme, čeká nás tedy velké množství práce, ostatně, to už je vlastně každoročním pravidlem.

Chci všem členům a sympatizantům dělnické strany popřát do roku 2014 vše nejlepší, zejména hodně zdraví, spokojenosti a pohody. Zároveň chci také poděkovat za vaši obětavost. Možná si to často ani neuvědomujeme, ale práce pro národ a pro tuto zemi, proti současnému zkorumpovanému režimu, je i projevem osobní statečnosti a odvahy. Tedy jevů, které jsou čím dál vzácnější. 

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS