Nový Bor: Další místo rasového násilí

Nový Bor: Další místo rasového násilí 11. srpna 2011 Událost v Novém Boru, kde tlupa cikánských násilníků mačetami a obušky zmasakrovala návštěvníky jednoho místního baru, byla zpočátku ze strany médií záměrně bagatelizována a zprávy byly jen okrajové a kusé. Jaký to rozpor s událostí na Rakovnicku, kde byla hozena zápalná láhev do jednoho domku. Novináři měli okamžitě jasno: rasismus.

Pravdu zveřejňovat úplnou a nezkreslenou je holt někdy nepříjemné a nezapadá to do strategie umělého vyvolávání dojmu, že menšiny jsou u nás utiskované a my, tedy majoritní společnost, nechápeme jejich pohnutky a zvyky. Prostě se to nehodí.

Co však máme chápat? Že je tady tolerováno násilí a rasové útoky ze strany cikánů, že je neustále omlouváno porušování zákonů z jejich strany? A korunu všemu nasadí bruselští byrokraté, kteří při návštěvě českých vládních budov vždy neopomenou zdůraznit, že jsme národ rasistů. A nasednou do luxusních limuzín, letadel a zavřou se za dveřmi svých vil a rezidencí.

Nový Bor je dalším místem, kde dochází k boji o naši budoucnost. Jestliže ustoupíme, budeme biti pořád. Proto ani krok zpět! Naopak. Odstraňme současnou vládní zkorumpovanou elitu a obnovme pořádek a právo pro slušné lidi.

Tomáš Vandas