Obhájce Vandase a spol.: Advokát není fackovací panák soudce

Petr-prchal1. října 2010 Lídr DSSS Tomáš Vandas obdržel elektronickou poštou vyjádření advokáta Petra Prchala k mediálním výrokům soudkyně Městského soudu v Brně, kde včera odstartoval politický proces s předáky dělnické strany kvůli jejich projevům na prvomájovém shromáždění v roce 2009. I když se obhájce obžalovaných politiků z jednání pro nemoc omluvil, soudkyně proces zahájila bez jejich přítomnosti. Další jednání soudu je plánováno na 1. listopad. Více v prohlášení advokáta Prchala:

V Praze dne 30. září 2010

Vážený pane předsedo,

dnes jsem byl upozorněn na mediální výroky soudkyně Mgr. Šárky Schinzelové, kterými jmenovaná reagovala na mou omluvu z dnešního jednání a dokonce zpochybňovala i mou profesionalitu. Za předpokladu, že se skutečně jedná o autentické výroky soudkyně, považuji za nezbytné Vás seznámit s mým stanoviskem k těmto výrokům.

Předně si Vás dovoluji upozornit, že omluvu z dnešního jednání jsem podal včera, a to s ohledem na můj zdravotní stav. Nejsem lékař, abych určil přesnou diagnózu, nicméně dle vyjádření mé ošetřující lékařky se jedná o nějaký druh virózy. V této souvislosti mi lékařka vystavila i potvrzení o pracovní neschopnosti.

V každém případě jsem můj zdravotní stav zhodnotil tak, že mi nedovoluje řádně plnit mou úlohu obhájce a účastí na dnešním jednání bych mohl ohrozit Vaše zájmy. Zejména pak v případě, kdy skutečné důvody Vašeho trestního stíhání spočívají evidentně v rovině politické a nikoliv trestněprávní. Obhajoba v takovém řízení klade na advokáta vysoké nároky, neboť těžiště obhajoby spočívá v ústavněprávní argumentaci. Zdravotní stav advokáta pak má bezprostřední vliv na kvalitu obhajoby.

Z tohoto důvodu jsem zaslal včera soudu žádost o odročení jednání, a to právě s odkazem na můj neuspokojivý zdravotní stav. O této skutečnosti jsem informoval Vás i Vaše kolegy.

Dnešní reakce soudu na mou omluvu je pro mě zcela šokující. Za dobu mé praxe jsem tak emotivní a především neadekvátní reakci soudce na řádnou omluvu obhájce nezažil. Takové jednání soudkyně nehodlám tolerovat a okamžitě jsem úřední cestou vznesl námitku její podjatosti. Poté, co mi to můj zdravotní stav umožní, využiji pak všechny prostředky k tomu, aby zmíněná soudkyně nesla následky svého chování.

Advokát není fackovací panák soudce, ale osobou, která má v trestním řízení hájit zájmy obviněného. A já jsem rozhodně připraven Vaše (a Vašich kolegů) zájmy a práva bránit, zejména pak v případě, kdy Vaše kriminalizace zjevně směřuje k likvidaci představitelů „nepohodlné“ politické strany. Na tomto mém postoji nic nezmění ani nepokryté vyhrožování soudkyně podáním stížnosti na Českou advokátní komoru. Toto neobratné zastrašování interpretuji jako snahu odradit mě od Vašeho dalšího zastupování. V této souvislosti Vás ujišťuji, že na mé ochotě hájit Vás i Vaše kolegy před zvůlí státní moci se rozhodně nic nezměnilo.

Po mém vyléčení se s Vámi spojím, abych s Vámi projednal další postup.

S uctivým pozdravem

Mgr. et Ing. Petr Prchal
advokát