Ohlédnutí za krajskou konferencí DSSS na jižní Moravě

Schuze9. listopadu 2010 Přípravy na volby skončily a také samotné volby do zastupitelstev jsou za námi, bohužel bez většího úspěchu. Jedno ale můžeme říci s jistotou – udělali jsme v rámci možností maximum, aby se i u nás na jižní Moravě mohl úspěch dostavit. Nepovedlo se, nedá se nic dělat. Teď jsme vstoupili do další fáze, kdy nás od příštích voleb do krajů dělí dva roky. Proto bylo potřeba probrat další možnou strategii do budoucna, rozebrat, jak zkvalitnit stranickou činnost a samozřejmě zvolit po nedávném odlivu některých členů nové vedení, které bude hájit zájmy strany a jejích členů na jižní Moravě. Z těchto důvodů jsme se rozhodli v neděli 24. října svolat krajskou konferenci ve městě Brně.

Průběh konference

V jedné z brněnských restaurací jsme se sešli v relativně dobrém počtu. Jak jsme očekávali, sešlo se nás něco nad třicet a k vidění byly jak staré tak i nové tváře. Poté, co se všichni dostavili na místo a zasedací místnost byla připravena, zahájení už nic nebránilo a moderátor se ujal slova. Po úvodním přivítání všech přítomných se slova ujali vybraní řečníci. Vystoupili zástupci ze Znojma a Blanska, kteří se vyjadřovali k důležitému úkolu, který do budoucna mají – tedy nastartovat a kvalitně rozjet činnost tamních místních organizací, které jsou po odlivu méně stabilních členů oslabeny. Předseda Dělnické mládeže Erik Lamprecht se vyjadřoval k uplynulým událostem a podtrhl význam mladého ducha v rámci naší strany. Předseda MO Brno Tomáš Málek zdůraznil, že hlavním hnacím motorem naší činnosti je především zdravý idealismus, nikoli osobní profit či jakékoli nízké materiální cíle. Své příspěvky také přednesli kamarád a pronárodní aktivista Milan Hroch, politický „veterán“ a dlouhodobě velmi aktivní člověk Pavel Procházka a např. ještě náhodně vybraný člen, který se měl čistě spontánně vyjádřit k vnitrostranickým jevům. Zkrátka a dobře o program nebyla nouze. Po skončení projevové části následoval oběd, který všem chutnal, jak bylo patrné z reakcí přítomných. Po obědě a krátké pauze na trávení měla vypuknout další důležitá část – tedy volení krajské rady.

Volba revizní komise a krajské rady

Moderátor se opět ujal slova a po krátkém úvodu sdělil návrh na složení revizní komise. Navrhnuti byli tito členové - Jaroslav Augusta, Rudolf Pikola a Vlastimil Sobotka. Nikdo nic nenamítal a revizní komise tedy byla zvolena v tomto složení. Nyní už bylo potřeba zvolit pouze předsedu a místopředsedu krajské rady. Zde byl návrh takový, aby funkci předsedkyně zastávala slečna Simona Skoumalová a funkci místopředsedy Tomáš Málek. Po krátké diskusi, ve které byla tato verze návrhu odůvodněna, začalo hlasování a nové krajské vedení bylo zvoleno v tomto složení.

Poté už následovala diskuze, kdy byli řadoví členové vyzváni k tomu, aby se vyjádřili k budoucímu směřování naší krajské organizace a sdělili své podněty a návrhy. Dohodnuto bylo několik akcí do budoucna, o jejichž průběhu budeme čtenáře jistě informovat.

A co říci závěrem? Snad jen, že tato krajská konference byla úspěšná a že můžeme doufat v další positivní směřování naší strany. Nesmíme usnout na vavřínech a dále budovat na území našeho kraje kvalitní struktury fungující na kamarádské bázi a usilovat o rozšiřování členské základny. Věřme, že se nám to do budoucna podaří a že pro nás budou dva „klidné“ roky obdobím kvalitativního růstu a vnitrostranické profesionalizace.

Tomáš Málek

KO DSSS Jihomoravský kraj
Simona Skoumalová, předsedkyně
Tel: +420 723 223 749
E-mail: ds-jhm[zavináč]email.cz

Další krajské organizace DSSS