Ohlédnutí za návštěvou Udo Voigta + FOTOGALERIE

Ohlédnutí za návštěvou Udo Voigta31. května 2011 Uplynulý víkend byl pro dělnickou stranu dalším významným mezníkem v její historii. Jako prvního zahraničního hosta jsme v naší zemi přivítali předsedu Národně demokratické strany Německa (NPD) Udo Voigta. Program jeho návštěvy byl poměrně pestrý a rozdělen do sobotní, oficiální části, a nedělního programu zahrnujícího prohlídku historických lokalit Prahy.

Sobotní setkání s novináři bylo vcelku standardní tiskovou konferencí a z malého počtu položených dotazů jsem usoudil, že komentáře jsou již dávno napsány, jen je potřeba je doplnit aktuální fotografií. Tušení mě nezklamalo. Titulky o šéfovi neonacistické německé strany a spolupráci evropských neonacistů opět okomentovaly nízkou profesní úroveň českých žurnalistů, kteří si nejsou schopni odpovědět ani na jednoduchou otázku: Byla by v současném Německu možná existence neonacistické strany? Sobotní večer pak zakončilo setkání se zástupci krajů, kteří měli možnost se pana Voigta zeptat na jeho osobní politické zkušenosti.

V neděli bylo setkání již neformální a pro německou delegaci jsme připravili návštěvu pražského Hradu, kde se seznámili s bazilikou sv. Jiří, navštívili expozici o historii pražského královského sídla a katedrálu sv. Víta. Poté následovala procházka Malou stranou a Karlovým mostem. Pan předseda Voigt mi sdělil, že Praha je opravdu krásné město a zejména ho udivovalo historické centrum.

Ohlédnutí za návštěvou Udo Voigta Je také velmi zajímavé, že pan Voigt, nemívá žádnou osobní ochranku a povětšinou cestuje na stranické akce vlakem. Bydlí v panelovém domě a rozhodně to tedy není politik typu české elity, žijící oddělen od reality a v luxusním paláci za vysokými zdmi. Jde o normálního člověka, kterého trápí stejné problémy jako nás a chce pro svoji zemi a pro její občany to nejlepší.

Musím říci, že z celé návštěvy jsem měl velmi dobrý pocit a šlo o cennou zkušenost. Slova pana Voigta o jeho příjemném překvapení a pozitivních dojmech to jen potvrdila. Také jsem byl pozván na stranický sjezd NPD, který se uskuteční na podzim tohoto roku, což jsem velmi rád přijal.

Na závěr chci zdůraznit, že ačkoliv máme rozdílné pohledy na minulost, a já jsem naše názory tlumočil již při návštěvě v Riese (např. nedotknutelnost Benešových dekretů), nesmí nás to rozdělovat při našem společném boji za Evropu národů, proti imigraci a islamizaci starého kontinentu.

Tomáš Vandas

Fotogalerie


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie