Ohlédnutí za volbami v Krupce

Tomáš Vandas a Anna Holešinská9. května 2011 Opakované komunální volby v Krupce na Teplicku skončily pro dělnickou stranu úspěchem. To musí konstatovat i naši nepřátelé, kteří tento sedmiprocentní „šok“ vstřebávají různě. Někteří byli zřejmě tak „mimo“, že rázem zapomněli na slovník neonacismu a hovořili o nacionalistech, další (například žurnalistický „výkvět objektivity“ Mladá Fronta Dnes) se raději nezmínili o výsledcích voleb vůbec.

To však není podstatné. Podstatné je něco jiného. Volební úspěch z Krupky musí nutně povzbudit každého člena či sympatizanta naší strany v jeho přesvědčení, že to, co děláme, má skutečně smysl. Paní Anna Holešinská, čerstvě zvolená zastupitelka v Krupce, je ukázkovým příkladem toho, jakou dává dělnická strana lidem šanci ve veřejném životě. 

Je to více než dva roky, co nás paní Holešinská kontaktovala s popisem „idylického“ soužití s cikánskou menšinou v Krupce. Vzájemné oťukávání nakonec vyústilo v přijetí za člena strany a založení místní organizace. Nelehké období, plné osobních útoků a urážek za její aktivitu, a to i na ostatní členy rodiny, bylo nakonec korunováno jejím zvolením do městského zastupitelstva.

Chci tím vším zdůraznit, že se opět potvrdilo rčení, že výdrž, odhodlání a neústupnost je základem budoucího úspěchu. Dnes se jedná o úspěch lokální, zítra to však může být úspěch celorepublikový. Já jsem přesvědčen, že to nemůže jinak dopadnout.  

Tomáš Vandas