Organizační pokyny pro shromáždění v Brně 1. května 2011

Organizační pokyny pro shromáždění v Brně 1. května 2011

1. MÁJ 2011 - Motto: Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí

Kde: Brno, park Koliště

Kdy: neděle 1. 5. 2011

Čas: 13:00 (Přestože je začátek akce plánován na 13 hodin, doporučujeme být na místě v předstihu, tj. tak od 12 hodin)

- Na akci jsou vítány zemské (české, moravské, slezské, slovenské...) a černé prapory, všechny ostatní prapory nebo transparenty pouze po konzultaci s organizátory.

- Zvolte normální oblečení, není žádoucí si připravovat kvůli kulturní akci uniformu či jiný netypický oděv.

- Platí zákaz veškerého vojenského oblečení (maskáče, okované boty...).

- Za všech okolností dbejte pokynů pořadatelů. Osoby pod vlivem alkoholu a osoby jakkoliv narušující shromáždění budou považovány za provokatéry a podle toho s nimi bude nakládáno.

- Dodržujte zákony. Vyvarujte se jakýchkoliv nezákonných symbolů na oblečení i jinde. Na shromáždění si také nenoste předměty, které by se daly považovat za zbraně.

- Na místě platí také zákaz konzumace alkoholických nápojů, není ani příliš vhodné kouřit - uvědommme si, že naším cílem je disciplinovaně reprezentovat naše ideály.

- Během pochodu se držte pokynů a skandujte hesla, která budou křičet osoby s megafonem.

Pokyny pro novináře

- Na místě bude vyčleněna dostatečná press zóna pro pohyb označených novinářů a styk s pořadateli, děkujeme za její respektování a případnou spolupráci s pořadateli.

mapa

Více informací na www.prvni-maj.cz