Ostrava hostila krajskou poradu DSSS

Ostrava hostila krajskou poradu DSSS27. března 2011 V sobotu proběhla v Ostravě krajská porada DSSS pro Moravskoslezský kraj. Sešlo se padesát krajských a místních funkcionářů strany. Porady se zúčastnil také předseda DSSS Tomáš Vandas, předseda republikové rozhodčí a smírčí komise strany Jiří Petřivalský a olympijský vítěz a člen republikové rady DSSS Ota Zaremba.

S prvním projevem vystoupil krajský předseda Mgr. Václav Komárek. Ve své řeči zdůraznil nutnost brzkého zahájení příprav na krajské volby, neboť právě Moravskoslezský kraj je jedním z našich stěžejních míst. Také dopodrobna probral jednu z nadcházejících akcí DSSS, připravovanou krajskou organizací DSSS.

Ostrava hostila krajskou poradu DSSSJako další vystoupil s projevem Tomáš Vandas. Předseda DSSS shrnul uplynulé období života strany a zdůraznil nutnost dobré práce místních organizací v rámci strany. Dle jeho slov bychom měli věnovat v tomto roce zvýšený důraz na kvalitu práce MO a zaměřit se na eliminování nedostatků. Poté se ve své řeči věnoval nástinu budoucí činnosti strany.

Ostrava hostila krajskou poradu DSSS Po projevech se rozběhla čilá debata, při níž Vandas odpovídal na otázky delegátů. Po zhruba dvou hodinách byla krajská schůze v přátelském duchu ukončena.

Tiskové centrum DSSS