Ota Zaremba: ČSTV je skanzen minulosti, podporuji okamžité svolání valné hromady svazu

Ota Zaremba: ČSTV je skanzen...23. ledna 2011 Sport hraje v životě, zvláště u mládeže, velkou roli. Formuje osobnost, učí pravidelnosti, řádu a poznání, že cesta k výsledkům vede přes tvrdou práci v tréninku a úctě k soupeřům. Učí čestnosti a že když přijde prohra, musí se člověk vzchopit a pokračovat v práci. V dnešní době, kdy nastupující generace tráví čas u krvavých počítačových her anebo se mladí toulají po ulicích, kde na ně číhají drogy či pouliční kriminalita, má úloha sportovního vyžití mládeže svojí nezastupitelnou úlohu.

Všechny sportovní kluby rozličných sportů musí být otevřeny všem mladým zájemcům o sport. A jelikož všechno něco stojí, a dneska dvojnásobně, musí zde nastoupit někdo, kdo bude sportu finančně pomáhat, aby se nestal nedostupným pro široké vrstvy mládeže. K tomu byl zřízen Český svaz tělesné výchovy – ČSTV. Peníze na svojí činnost má podle zákona také získávat z výnosu Sazky, jejímž je hlavním akcionářem.

A dnešní skutečnost? Sazka je před krachem, krouží nad ní finanční supi větřící tučnou kořist. Místo skutečné podpory sportu se tu stavěla monstrózní, dnes zadlužená Sazka Aréna, která patrně stáhne Sazku dolů. ČSTV k tomu mlčel a teď se diví. Nejenom ve zdravotnictví, ale i ve sportu se utvořila černá díra, kam mizí poctivě vydělané peníze daňových poplatníků. Tento skanzen minulosti totálně zklamal – nekontroloval a neplnil svojí základní funkci.

Jestliže se dnes volá po tom, aby se udělal pořádek ve vedení Sazky, aby k odpovědnosti byli pohnáni viníci, tak totéž udělejme v ČSTV. Podporuji okamžité svolání valné hromady této organizace. Ať se odpovědní manažeři veřejně zodpovídají ze své nečinnosti a sobeckosti. 

Mám vlastní vzpěračskou školu, kde se snažím své zkušenosti předávat talentovaným dorostencům. Byť jsem byl označen za rasistu, musím zdůraznit, že je mi jedno, jaký je můj svěřenec – jestli bílý nebo černý. Je pro mě důležité, jak se chová a zda dodržuje veškeré normy, zákony a předpisy. A jelikož toto vyžaduji od svých svěřenců, jako bývalý olympionik to samé žádám i od vrcholového vedení ČSTV.

Ota Zaremba
člen Republikového sněmu DSSS