Parlamentní demokracie ano, ale ne ta po česku…

Dsss_4_11 17. července 2013 Otevřeme-li dnes stránky novin či internetu, rádio či televizi, všude okolo slyšíme slova o parlamentní demokracii, o možnosti ztráty tohoto privilegia, kterým nás podarovala první republika a kterého si plnými doušky užíváme i dnes. Jak dojemné jsou stále se opakující výzvy a vzlyky k národu paní předsedkyně parlamentu Němcové, která se snaží všechny přesvědčit, že právě teď jsou podkopávány přímo základy české státnosti, a že jsme jen krůček od totalitního zřízení podobného tomu komunistickému. V krátkém závěsu za ní se pak s nářky jako řádný cyklistický domestik drží světoznámý chemik, všemi mastmi mazaný finančník Kalousek.

I když jsem velkým zastáncem parlamentní demokracie, ta v podobě české mě nikdy příliš nenadchla. Již za zmíněné první republiky se poslanci nikdy řádně nedohodli, jak např. postupovat ve spolupráci s 3,5mil. německou menšinou nebo jak zrovnoprávnit samostatný národ Slováků, kterých bylo v zemi přes dva miliony. K odpovědnosti za hospodářství republiky se nikdo nehlásil a tak vznikaly partikulární zájmy stran nebo jedinců. Národností a sociální protesty se řešily povoláním vojska nebo četnictva a výsledkem bylo vždy několik mrtvých. 

Dnes to není o nic lepší. S hrůzou jsem sledoval záběry z českobudějovického masakru, kde policisté mlátí bezbranné občany a vlastně chyběla jen ta střelba do protestujících. A opět stejná ignorance parlamentních příživníků, kteří místo aby řešili otázky romské etniky, se starají o své prebendy a sinekura. Dosavadní výsledky různých integračních a proromských komisí jsou tristní, prošustrovaly se jen milióny korun, pár partajníků se zviditelnilo a výsledek žádný.

Skutečným řešením problému je práce, disciplina a pořádek. Je třeba při úřadech práce vytvořit úklidové a jiné pracovní čety, které by zapojovali občany romské národnosti do celospolečenského konsenzu zaměstnanosti a nikomu nebyly vypláceny dávky bez snahy pracovat. Neschopnost této, ale i minulých vlád, vidím v nekoncepčnosti řešení cikánské problematiky. Bohužel, v tomto případě musí vzít nápravu a částečnou převýchovu do rukou stát, soukromí podnikatelé zaměstnávat Cikány nebudou. Stát si měl v rukou ponechat některé firmy, které jsou stejně ze státního rozpočtu placeny, a tam pak uplatňovat pracovní návyky. Školní docházku cikánských dětí musí při nejhorším kontrolovat místní policisté. Tak to prostě je a pokud se někdo ohání demokracií, tak jen prohlubuje nedorozumění mezi českou a cikánskou komunitou a možnou vzájemnou komunikaci jen oddaluje.

Parlamentní zlodějny organizované průřezem všech politických stran jsou nedůstojným ukazatelem parlamentní demokracie. Pokud parlamentní demokracie povoluje, aby byly exekutorsky zabírány majetky spoluobčanů za stovky korun dluhu, jestli schvaluje, aby díky solárnímu byznysu několik jedinců zbohatlo v řádech miliónů a ostatním se kvůli tomu zvedla cena energie natolik, že jsou neschopni ji zaplatit, tudíž o ni přijdou, když parlamentní demokracie není schopna pracujícím za sedm a půl roku zvýšit minimální mzdu, která je hluboko pod hranicí bídy, pokud souhlasí, aby národní majetek spadnul bezpracně do rukou církve a byl pak následně rozprodán, pokud povolí nadnárodním společnostem vykrádat tuto zemi a z lidí nadělat poddané pro kus žvance, když nechá umírat své důchodce, protože nemají na léky, když parlamentní demokracie povolí propouštět zloděje a podvodníky na svobodu, pokud parlamentní demokracie je důvodem nenávisti, zla a chudoby, pak s ní jděte k čertu!

Pravá demokracie (a hlavně ta parlamentní) by měla směřovat k tomu, aby občané byli se správou státu, v kterém žijí, spokojeni, aby mohli důstojně žít až do konce svého života, aby se ze života radovali a neskákali pod vlaky a z oken, aby nemuseli žebrat a spát na ulici.

Vy, pane Bendo, paní Němcová, Kalousku, Sobotko, Peake, Nečasi, Topolánku, Špidlo, Fischere, Grossi, Hegere, Dolejši, Kubice a další a další, vy všichni můžete za stav zuboženosti, v které se naše společnost nachází. Nechtějte se z vašich účelových omylů vyvléct a konečně už odejděte! Z morálního a sociálního bahna budeme tuto společnost kvůli vám léčit desítky dalších let…..

Milan Müller