Požírači lidských práv

Požírači lidských práv1. dubna 2011 Víte proč extrémní levičáci pověsili Miladu Horákovou? Aby nemusela trpět ve vězení… Vítejte v humanitním světě požíračů lidských práv!

Je to zvláštní. Ochránci lidských práv by měli mít za svůj prvořadý cíl chránit práva a svobodu lidí v jejich nerovném postavení vůči státu nebo komukoliv, kdo má moc a vůli tato práva omezovat.

V mnoha směrech paradoxní Česká republika však ani v této oblasti nezůstala nic dlužna své nevalné pověsti. U nás tzv. ochránci lidských práv usilovně bojují proti lidem, kteří žádnou moc nemají. Dokonce opakovaně nabádají stát, aby lidská práva a svobody určitým politickým nebo občanským skupinám (výhradně napravo) omezoval.

Dle nedávného prohlášení “lidsko-právního” sdružení kolem exministra Kocába by měl stát opět zakázat legitimní stranu DSSS a policie stíhat její představitele za to, že si troufli být představiteli legitimní opoziční strany.

Podle Kocába a paní Šabatové (manželky maoisty Uhla z Rudého práva) policie ochranou řádně ohlášeného shromáždění DSSS v Novém Bydžově de facto legalizovala Vandase a jeho stranu. Netušil jsem, že pan Vandas a jeho řádně zaregistrovaná strana nějakou další “legalizaci” potřebuje, nicméně podle tvrzení pofiderního “helsinského” spolku zřejmě působí protiprávně.

Zůstaneme-li u této podivné (ne)logiky odebíračů lidských práv, měly by potom být zrušeny výsledky loňských parlamentních voleb, protože v nich téměř 60 tisíc voličů dalo svůj hlas “nelegitimní” straně - zřejmě ani neexistující, protože co není v souladu s právem, nemůže přece existovat. DSSS se kromě zmíněných voleb dopustila podle Kocába a Šabatové ještě jiných zločinů - kandidovala na radnice, pořádala ohlášené mítinky s občany, její nelegální předseda přednášel na půdě VŠE studentům. To je něco, co pravdoláskaři s plnou hubou pendrekových paragrafů nemohou spolknout. 

Své tažení proti DSSS a všem nacionalistům (levicovým propagandistickým jazykem “neonacistům”) zdůvodňují velkým KDYBY, protože právě dělnická strana se má dle jejich věšteckých teorií teprve v budoucnu dopustit velkých zločinů proti lidskosti, KDYBY se - nedej Marx - jednou dostala k moci.

Aby k něčemu takovému nedošlo, je třeba navzdory Ústavě ČR a Listině pokračovat, ba ještě více zintenzivnit kampaně a represálie proti politicky nekorektním “odpadlíkům”. Bátora tedy nesmí být náměstkem, Vandas předsedou strany, legitimní strana legitimní stranou. Ohlášené mítinky samozřejmě budou rozpuštěny, záminka se vždycky najde, třeba “závadná” šála.

Už v úvodu jsem se zmínil, že ČR je paradoxní zemí. Podíváme-li se důkladně pod pláštík těchto lidsko-právních aktivistů, donašečů a udavačů, zjistíme, že paradox to může být pouze pro toho, kdo se pod pláštík nepodíval.

Havlovy odrůdy Šabatová, Uhl, Kocáb a další nikdy skutečně ochránci lidských práv a svobod nebyli a nejsou. Nijak se ani netají svým krajně levicovým smýšlením, nestrannost je jim cizí a lidská práva a svobody si představují jako potravu na příděl. Svůj díl dostane pouze ten, kdo nebude zlobit, tj. svobodně mluvit, myslet, shromažďovat se, volit třeba DSSS. Je to taková podivná kvazidemokracie, hodně, hodně zarudlá… 

Martin Kněžický

K tématu

Kocábův „helsinský výbor“ jde proti Ústavě ČR