Praha - volební desatero pro komunální volby 2010

Volební desatero DSSS pro Prahu: Chceme hájit zájmy slušných občanů

ZAVAZUJEME SE:

1. FINANCE: Velmi pozorně hlídat tok městských financí (jedná se cca o 50 miliard), aby opět neskončily v kapsách „kmotrů“. Vždy vypisovat veřejné zakázky pro projekty v minimální hodnotě 250.000 Kč. Zpětně prověřit podezřelé financování na Magistrátu. Zjištěné podvody hned zveřejňovat. Veškeré smlouvy Magistrátu se subdodavateli musí být kompletně a beze zbytku zveřejněny. Totéž platí i pro veškeré příjmy zastupitelů.
 
2. BEZPEČNOST: Posílit pravomoc státní policie. Upravit činnost městské policie tak, že se bude zabývat drobnou kriminalitou a pomocí občanům, nikoli rozdáváním botiček na auta, pokut za rychlou jízdu a nesmyslným šikanováním lidí. Nasadit specializované policisty do problémových lokalit a míst se specifickou kriminalitou. Důsledně kontrolovat případné zneužívání pravomocí „veřejného činitele“ ze strany policie. Vytěsnit narkomany, bezdomovce a jiná individua z centra města.

3. ÚŘADY: Významně zjednodušit, odbyrokratizovat a zlidštit praxi úřadů. Zavést kontroly činnosti a propouštět nekompetentní pracovníky. Úřady mají sloužit lidem, nikoli se stávat centrem nesmyslné šikany a neochoty.

4. INFRASTRUKTURA: Usilovat o urychlenou dostavbu dopravní infrastruktury, především pražského okruhu. Podporovat dostavbu metra do Ruzyně a začít s výstavbou metra D (Zbraslav, Radotín, Chuchle, Modřany, Braník, Podolí, Karlovo náměstí).

5. MLÁDEŽ: Podporovat rodiny s dětmi zřizováním a rozšiřováním školek a jeslí. Kontrolovat kvalitu výuky na všech stupních škol, aby studenti vstupovali do dospělého života se slušným vzděláním a ne s „rychlotituly“. Zahájit výstavbu nových sportovišť pro veřejnost a podporovat sportovní kluby. Pomocí mládežnických skupin a organizací dát dospívajícímu dorostu alternativu vůči drogám, vždyť mládež je naše budoucnost.

6. SENIOŘI: Podporovat aktivity důchodců a nabídnout jim možné kulturní, společenské i jiné možnosti vyžití. Otevřít nové domovy důchodců a zkrátit tím nesmyslně dlouhé čekací lhůty. Důsledně kontrolovat kvalitu péče v těchto zařízeních. Otevřít dotované bytové komplexy pro důchodce s trvalou přítomností zdravotníků a personálu, který dohlédne na další potřeby lidí v důchodovém věku. Důstojně se starat o ty, kteří se po léta starali o nás.  

7. ZDRAVOTNICTVÍ: Zajistit, aby nemocnice v Praze zůstaly ve vlastnictví státu, případně města, a nebyly zprivatizovány. Zrušit zdravotnické poplatky u lékaře a v lékárnách. Lidé si celý život platí zdravotní pojištění, tudíž je nesmyslné, aby když jsou nemocní platili za službu, kterou mají již zaplacenou. Kontrolovat kvalitu lékařského ošetření, zejména na pohotovostech a místech s vysokým výskytem stížností. Nedotovat různá centra pro drogově závislé, kteří si za svůj problém mohou v podstatě sami a místo toho věnovat peníze pro lidi, kteří si svoji nemoc nezavinili.

8. TURISTICKÝ RUCH:  Obnovit Prahu jako vyhledávanou turistickou destinaci. Učinit z Prahy evropské centrum kultury. Propagovat pražskou architektonickou jedinečnost v zahraničí. Vytvořit více informačních center pro turisty.
Odstranit negativní jevy, které odrazují návštěvníky od znovu navštívení Prahy. Zejména důsledné potírání kapsářů. Přísný postih taxikářů se zjevně neúměrnými cenami. Vymýcení veksláků, kteří rozměňují na ulicích cizincům valuty za náhražky korun bez skutečné hodnoty. Omezení maximálního kurzovního rozpětí směnárnám, včetně poplatků.  

9. SPOLUPRÁCE: Spolupracovat se všemi, kdo mají upřímný zájem o občany Prahy, bez ohledu na stranickou příslušnost. Zájmy Pražanů jsou pro nás nadřazeny nad politikaření. 

10. ODVOLATELNOST: V případě nespokojenosti občanů s prací zvolených politiků, podpořené iniciováním petice s podpisy minimálně 30% oprávněných voličů, by tito měli za povinnost odstoupit ze svých funkcí.

Za MO DSSS Praha

Jiří Petřivalský, kandidát na primátora