Přání předsedovi DSSS

Tomáš Vandas, předseda DSSS 3. března 2014 Dnes oslaví své 45. narozeniny předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) a nezpochybnitelná vůdčí osobnost národní opozice Mgr. Tomáš Vandas.

Každé takové významné životní datum je důvodem k ohlédnutí na vykonanou prací a předseda strany může být na tu svojí hrdý. Je toho totiž mnoho co vykonal. Jeho politická práce vynesla dělnickou stranu mezi etablované politické strany v republice a jednu z nejvýznamnějších opozičních stran.

Předseda dělnické strany Tomáš Vandas je v politice bezmála dvacet let a za celou tu dobu dokazoval svým spolupracovníkům, že je v jistém slova smyslu politický vizionář, který vybudoval nacionální stranu z ničeho, aby ji po deseti letech trvale zapsal na politickou mapu republiky.

My, funkcionáři, ale i řadoví členové, se máme stále co od našeho předsedy učit - především vytrvalosti a neúnavnosti v politické práci a abychom měli vždy na paměti jeho slova, že politika je běh na dlouhou trať, a že jestli jsme neuspěli v nějaké bitvě, tak rozhodně válku vyhrajeme. A právě tuto víru a vůli musíme mít do dalších politických zápasů a volebních klání.

Předseda strany dokázal, že jeho slova nejsou jen pouhým politickým tlacháním a prázdnou bublinou, ale že za těmito slovy jsou vždy činy. Činy odvážné a konkrétní. Připomeňme si, že předseda strany Tomáš Vandas je jediným významným polistopadovým politikem, který byl odsouzen za svoji politickou činnost. A právě toto dokazuje, jak se politické práce DSSS a jejího předsedy vládnoucí parlamentní junta bojí. DSSS nedělá státotvornou opoziční politiku, ale koná politiku pro obyvatele této země, protože hlavně oni potřebují slyšet hlas zastání a vidět konkrétní kroky vedoucí k politickým změnám. Politika naší strany je především politikou Tomáše Vandase.

Přejme proto v dnešní den předsedovi Tomášovi Vandasovi hodně zdraví, mnoho sil a politických úspěchů!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS