Pravda a lži o pozastavení činnosti DSSS

5. května 2011 V dnešních sdělovacích prostředcích se opět objevily zprávy, podle nichž je Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) uvedena mezi politickými subjekty, kterým hrozí pozastavení činnosti, a tento krok navrhla Poslanecká sněmovna vládě ČR. Důvodem je nedostatek ve výročních zprávách o hospodaření stran za rok 2010, jejichž odevzdání je ze zákona povinné.

Chci zdůraznit, že DSSS odevzdala výroční zprávu zhruba v měsíčním předstihu (termín byl do 1. dubna 2011) a zcela v souladu s platnými předpisy, obsahující rovněž schvalující zprávu auditora. Jediným naším „proviněním“ je, že k daru na 50 tisíc korun musí být podle novelizovaného zákona ještě připojena notářsky ověřená darovací smlouva. V našem případě jde o jeden doklad, jeden papír, který bude Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny dodán během příštího týdne.

Zároveň je také nutné uvést na pravou míru informace o hrozbě pozastavení činnosti politických stran. V souvislosti s výroční zprávou o hospodaření je podle judikátu Ústavního soudu ČR takový krok možný jen v případě, že se prohřešku v podobě jejího neodevzdání dopouští politický subjekt opakovaně. Zpravidla následuje pozastavení činnosti po třech letech, kdy takto strana nekoná. Teprve poté, když ani po pozastavení činnosti strana nedostatky neodstraní, následuje zrušení strany Nejvyšším správním soudem. A dělnická strana má všechny výroční zprávy v minulých letech v pořádku.

Chápu snahu médií bulvarizovat podobné informace ve snaze přitáhnout čtenáře a proto se volí titulky typu „Vandasova DSSS neodevzdala výroční zprávu. Hrozí ji pozastavení činnosti“.  Ostatní mimoparlamentní strany zřejmě tak přitažlivé a žádoucí nejsou, a tak to berme jako určité „vyznamenání“.

Musím tedy všechny naše sympatizanty a členy uklidnit. Zrušení strany na základě „špatné“ výroční zprávy o hospodaření strany nehrozí. Něco jiného je případná snaha o politickou likvidaci, jako tomu bylo u předchozí DS. Ale i na to jsme dnes připraveni.

Tomáš Vandas
předseda DSSS