Prezident Klaus amnestoval vedení DSSS

Dsss_4_2 2. ledna 2013 Prezident Václav Klaus vyhlášením amnestie k 20. výročí vzniku České republiky amnestoval, podle Čl. IV, bod b),  podmíněně odsouzené vedení Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).

Vrcholní představitelé DSSS – předseda Tomáš Vandas, místopředsedové Jiří Štěpánek, Petr Kotáb a Martin Zbela – byli odsouzeni za své prvomájové projevy, které zazněly v Brně v roce 2009.

Předseda dělnické strany Tomáš Vandas byl za výrok o „ničivé imigrantské vlně tsunami“ a situaci na sídlišti Janov odsouzen ke 4 měsícům podmíněně s odkladem na 20 měsíců. Shodný trest dostal i místopředseda Petr Kotáb za parafrázi písničky Michaela Kocába „Romům, těm je v Čechách hej, Češi jim všechno zaplatěj“. Místopředseda DSSS a šéfredaktor Dělnických listů Martin Zbela byl odsouzen za kritiku politických procesů v zemi k podmíněnému trestu 7 měsíců s odkladem na dva roky. A konečně výkonný místopředseda DSSS Jiří Štěpánek za pranýřování vietnamské kriminality vyfasoval nejtvrdší trest 8 měsíců, rovněž s odkladem na dva roky. Rozsudky nabyly právní moci po jednání Krajského soudu v Brně dne 5. ledna 2012.

Vedení DSSS považuje rozhodnutí prezidenta Klause za pozdní zadostiučinění, které sice jejich osoby očišťuje v plném rozsahu a musí se na ně hledět jako na nikdy odsouzené, nicméně duch politických procesů zde nadále zůstává. Považujeme proto za nutné, aby došlo i k plnému očištění všech osob, které byly odsouzeny za politický aktivismus či jen za nošení vlajky dělnické strany či trička a čepice se symboly národního hnutí.   

Tiskové centrum DSSS

K tématu:

Prezident vyhlásil amnestii

Odvolací soud potvrdil podmíněné tresty pro vedení DSSS za prvomájové projevy