Prezidentská šaškárna

Prezidentská šaškárna28. října 2012 Volby prezidenta republiky. Volba hlavy státu. Volba toho, kdo bude nejlépe hájit národní zájmy a důstojně reprezentovat Českou republiku před světem. Prezidentské volby, které nás čekají v lednu 2013, budou jiné tím, že hlavu státu si budou vybírat sami občané. Žádné stranické handly, zákulisní dohody a nakonec volba z nouze. Tohle už nebude v lednu potřeba. Opravdu?

Možná už nebudou úplně rozhodovat stranické sekretariáty, ale předvolební kampaň se stává manéží exhibicionistů, kandidátek na cokoliv, suchopárných politiků a hlavně kariérních bolševických krys. Nebudu se věnovat jednotlivým kandidátům, protože si nezaslouží naší pozornost.

Nemohu se ale nezastavit u mediálně protěžovaného kandidáta Jana Fischera, bývalého loutkového premiéra a exponenta nadnárodní bankovní instituce. Nedovedu si představit, že by tato osoba, tleskající zvráceným homosexuálním svazkům, bránila naše národní zájmy.

Republika by se pod vedením Fischera stala naprostým a bezvýhradným vazalem Bruselu. Když by v Bruselu pršelo, museli bychom nosit roztažené deštníky, i když by u nás ani nekáplo. Ale v Bruselu prší, řekli by Fischerovi intelektuální nohsledi. Však také je tento kandidát podporován odnárodněnou kulturní frontou a intelektuálními povaleči.

Stejným kandidátem je Schwarzenberg, zdegenerovaný šlechtic, který místo souvislé mluvy vyluzuje zvuky a posluchači pouze odhadují, co chce tento cizák říci. Pro něj je také EU bližší, než republika. Jak se také může šlechtic sžít s republikou! Republika mu byla pouze dobrá na to, aby mu vydala, díky Havlovi, majetky.

Z předvolební kampaně se stává nedůstojná fraška, protože i když režim deklaroval svobodnou vůli občanů volit kandidáta ze svých řad, tak vydal limitující předpis na 50 tisíc podpisů. Teprve potom se může kandidát zařadit do pelotonu. Je jasné, že potetovanému, zvrácenému kejklíři se lidé podepíší, protože to dílem budou považovat za recesi a dílem také proto, že jim za to nic nehrozí. Ale podepsat se národnímu kandidátovi, to už zavání problémem, zvláště když podpisy bude kontrolovat ministerstvo vnitra a přes rameno bude nahlížet politická policie.

Režimu vyhovuje, že budou kandidovat různí okamurové, franzové či bobošíkové. Od nich nehrozí nebezpečí ohrožení. Tito kandidáti pochytají protestní hlasy, ale celkově neohrozí „státotvorného“ kandidáta. My, dělníci, neúnavně sbíráme podpisy pro našeho kandidáta, který myslí národně a jedná sociálně, předsedu Tomáše Vandase. Už dnes můžeme poděkovat všem, kdo připojili svůj podpis na petiční arch. Tímto podpisem deklarovali svůj odpor vůči současnému demoliberálnímu režimu.

Kampaň našeho kandidáta na prezidenta republiky, Tomáše Vandase, je zcela prosta nereálných slibů, velkých slov a ryčné reklamy. Jdeme s naším kandidátem tam, kam nechodí žádný ze současných kandidátů. Mezi občany. My nehledáme podporu u kulturní fronty či nežebráme o peníze před vilami uhlobaronů. My předkládáme naše vize občanům této republiky. Náš kandidát neshlíží z billboardů, ale je každodenně mezi svými spoluobčany.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS