Přímá volba prezidenta pro politiky, nikoliv pro občany

9. února 2012 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) považuje schválenou přímou volbu prezidenta za vzkaz vládnoucí elity občanům, že si do výběru kandidátů na Pražský hrad nenechá mluvit.

Ze schválené ústavní změny je totiž patrné, že kdokoliv jiný, kdo by se chtěl přímé volby prezidenta zúčastnit a stál by mimo stranické sekretariáty parlamentních stran, je již dopředu z boje prakticky diskvalifikován. Požadavek na sehnání padesáti tisíc podpisů jako podmínky kandidatury, když doposud není schválen prováděcí zákon, který má vstoupit v platnost až od 1. října tohoto roku, je za tak krátkou dobu prakticky nereálný.

Vládnoucí garnitura tak přesně postupuje podle rčení: Vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Na jedné straně je tedy splněno přání občanů na přímou volbu, což je i programový bod dělnické strany, na straně druhé je však tato volba šitá přesně na míru těm, kteří se tvrdošíjně odmítají vzdát svých mocenských pozic.

Rozhodnutí poslanců a senátorů je tedy přímou volbou nikoliv pro občany, ale pro politiky. Z tohoto pohledu tak ústavní změna nic pozitivního nepřináší.

Tomáš Vandas, předseda DSSS