Program DSSS: Naděje pro tuto zemi

Program DSSS: Naděje pro tuto zemi21. dubna 2011 Na sobotním zasedání (16. dubna) schválil Republikový sněm Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) širší programové teze, které nastiňují řešení současné vnitropolitické situace, kdy se polistopadový režim zcela zdiskreditoval a v očích občanů ztratil legitimitu.

Program dělnické strany prošel diskusí napříč místními a krajskými organizacemi a členskou základnou. V této souvislosti také vyzýváme nejen členy DSSS, ale i odbornou veřejnost, zájemce, kteří by se chtěli zapojit do tvorby jednotlivých kapitol a stát se tak členy odborné programové komise, aby se přihlásili prostřednictvím stranického e-mailu či telefonického kontaktu.

Celé znění širšího programu DSSS naleznete zde

Tiskové centrum DSSS