Prohlášení Tomáše Vandase k senátním volbám

16. října 2010 Tak mám za sebou senátní premiéru. Konečný výsledek přes pět procent hodnotím jako pozitivní signál. A když k tomu přičteme výsledky některých obvodů (např. Litvínov – 7,5 %, Bečov a Obrnice – 9 %), myslím, že se nemusím za nic stydět. Když si uvědomím, s jakými skromnými finančními prostředky jsem do tohoto klání šel oproti všem protikandidátům, zástupcům štědře dotovaných parlamentním stran, je taková podpora do budoucna velkým povzbuzením.

Chci proto poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas i přes tu obrovskou nenávistnou kampaň ze strany současného režimu nejen vůči mé osobě, ale celému našemu hnutí. Také bych chtěl poděkovat členům mého volebního týmu, jehož členové pracovali obětavě a stali se dokonce pro své politické přesvědčení terčem cikánského rasového násilí.

Nic nekončí, právě naopak. Jsme na počátku a pokračujeme dál!

Tomáš Vandas