Projekt DSSS: Bezpečné ulice do našich měst a obcí

Bezpečné ulice 2. září 2013 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se rozhodla reagovat na stále sílící kriminalitu a problematiku nepřizpůsobivých občanů v našich městech a obcích, kdy slušní lidé mají strach a obavu o svojí bezpečnost.

Jako vlastní iniciativu pro tuto krizovou situaci předkládáme veřejnosti vznik občanského sdružení Bezpečné ulice.

Cílem této občanské aktivity bude prostřednictvím občanských hlídek, složených z dobrovolníků, dohlížet na bezpečí v ulicích a v případě zjištění jakéhokoliv porušení zákona kontaktovat městskou a státní policii.

Nábor aktivistů bude probíhat prostřednictvím e-mailového kontaktu a vyplněním přihlášky přes stranický e-mail info@dsss.cz s uvedením hesla „Bezpečné ulice“.

Podmínkou přijetí musí být čestné prohlášení, že dotyčná osoba je bezúhonná a nebyla trestána za závažné trestné činy.

Z každého města či obce budou evidováni dobrovolníci, kteří se do tohoto projektu chtějí zapojit. Jejich kontakty budou dostávat příslušní předsedové krajských a místních organizací, kteří budou činnost hlídek Bezpečné ulice koordinovat tak, aby byl vždy dopředu (cca 14 dnů až měsíc) stanoven harmonogram, kdy, kde a v jakém čase budou hlídky působit.

Cílem a posláním dělnické strany je pomáhat občanům, kteří se cítí v dnešní době ohroženi a nemají zastání u úřadů tohoto režimu. Jsme na vaší straně!

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS