Protest zaměstnanců je legitimní

8. prosince 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) považuje dnešní odborářský protest proti snižování mezd zaměstnanců veřejného sektoru za oprávněný a legitimní.

Jsme toho názoru, že vládní škrty a tzv. šetření jsou jen zoufalou snahou vyždímat peníze od občanů, přičemž oblasti, ve kterých lze výrazným způsobem ušetřit (například zahraniční vojenské mise, odvody do NATO a MMF, pomoc imigrantům, veřejné zakázky, snížení platů ústavních činitelů a státních manažerů), zůstávají nedotčeny. Za této neúnosné situace se nespokojenosti lidí nelze divit.

V souvislosti s vedením odborářské centrály však považujeme za nezbytné, aby odbory zůstaly zcela apolitické a nebyly výtahem k pohodlnému životu ve vrcholných státních funkcích pro odborářské bosse, jako je tomu dnes. Rovněž tak je nutné, aby odbory začaly svoji roli plnit zcela odpovědně a s intenzitou, která je běžná v zemích západní Evropy. 
 
 
Tomáš Vandas
předseda DSSS