Proti režimu, za vyléčení naší země

Vandas_515. října 2010 Tak máme opět den, kdy můžeme svým hlasem ovlivnit budoucnost naší země. Komunální volby jsou sice považovány za jakési méněcenné či nedůležité, ale není tomu tak. Právě zvolení zástupci na radnicích měst a obcí nám jsou nejblíže a výrazným způsobem ovlivňují dění nejen dané obce, ale logicky i náš život.

Dnešní volby jsou tak trochu završením dvouletého maratónu, který byl nesmírně náročný po všech stránkách. Nejdříve kampaň ke krajským volbám v roce 2008, poté snaha o zrušení Dělnické strany v roce 2009. Následovaly volby do Evropského parlamentu a kampaň ke zrušeným říjnovým volbám parlamentním. No a konečně v letošním roce nejdříve politické rozpuštění DS a volby do Poslanecké sněmovny. Bylo to náročné období, které bylo zkouškou charakterů a odolnosti. A také obdobím stoupající represe a šikany ze strany  současného zkorumpovaného režimu. Myslím si, že drtivá většina funkcionářů a členů naší strany v této těžké zkoušce obstála.

Nyní nás čeká dvouletá pauza do krajských voleb v roce 2012. Ale to neznamená, že se uchýlíme k jakémusi „zimnímu spánku“. Právě naopak. Musíme tuto dobu využít k dalšímu budování stranické struktury, k efektivnějšímu propagování našeho programu a k získávání nových sympatizantů. Tedy trpělivě pokračovat v nastoupené cestě. Čeká nás hodně práce a jsem přesvědčen, že výsledky se dostaví. Oproti našim nepřátelům totiž máme velkou výhodu: ideu národní a sociální, základ svobodné a skutečně demokratické společnosti. Naše společnost je zasažena multi-kulti bacilem, který musíme zlikvidovat aplikací účinného léku: nacionalismu.

Na závěr chci poděkovat vám všem, kteří jdete v tomto boji se mnou, i když to často přináší nesnáze a  problémy v osobním životě. Není to lehké a vím, že bez vás všech, obětavých vlastenců, bych nic nezmohl. Přeji volební úspěch všem našim kandidátům a věřím, že začneme úklid naší země od spodu, tedy na radnicích!

Tomáš Vandas