Režim naší společnost pouze vytuneloval a rozeštval, konstatoval Vandas v prvomájovém projevu

Režim naší společnost pouze vytuneloval a rozeštval, konstatoval Vandas v prvomájovém projevu1. května 2012 Přinášíme v plném znění koncept prvomájového projevu předsedy DSSS Tomáše Vandase na dnešním shromáždění v centru Prahy. Na každoroční akci českých nacionalistů dorazilo několik stovek občanů.

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás přivítal na již tradičním setkání nacionalistických sil v České republice, které se letos koná v Praze, a současně vítám všechny zahraniční přátele, kteří přijali naše pozvání a jsou tu dnes po našem boku s námi.

Letošní první máj má podtitul „Za sociální jistoty – proti reformám“. Není asi výstižnější téma současnosti než postupně navrhované a schvalované tzv. vládní reformy. Nejdříve se však musíme zmínit, kdo tyto návrhy, namířené proti drtivé většině občanů naší republiky, vlastně schvaluje.

ON-LINE REPORT Z 1. MÁJE DSSS NA FACEBOOKU

Současná vládní koalice, a je úplně jedno, že už tam nejsou Věci veřejné, ale tzv. peakovci, což je účelový slepenec lidí, bažících po udržení svých postů, balancuje na minimální podpoře od veřejnosti. Ta se nyní pohybuje v řádech patnácti procent, a to si myslím, že je ještě dosti nadnesené.

Scházíme se za situace, kdy se polistopadová garnitura otřásá v základech. Pospolu drží jen díky tomu, že si velmi dobře uvědomuje, že pokud padne jedna její část, potopí se všichni. Bez výjimky. Země je v tragické situaci. Co šlo, rozkradli a zdevastovali. Více než dvacetileté řádění zanechalo na této zemi stopy tak hluboké, jako předcházející komunistický režim. Úpadek, rozpad tradičních hodnot, neúcta k vlastnímu národu a skepse lidí. To jsou dnešní dominující znaky společnosti, to je výsledek vlády zkorumpovaných liberalistů. Polistopadový režim naší společnost pouze vytuneloval a rozeštval. Mladé generaci nenabízí vůbec nic - pouze dluhy a zase jen dluhy. A na ty starší doslova kašle.

Nečasová vláda se od počátku své činnosti zaštiťuje rozpočtovou odpovědností, straší občany Řeckem a neustále zdůrazňuje nutnost úsporných opatření. Je potřeba říci, že v tomto případě je rčení „zloděj křičí chyťte zloděje“ naprosto pravdivé. Vždyť to je právě polistopadová vládní a parlamentní sebranka, která zavinila současný stav. To oni umožnili, že se z České republiky stal Divoký západ, kde si různí kmotři, mafiáni a gauneři rozdělili tuto zemi jako kořist a jejich nenasytnost nezná mezí. Všechny polistopadové vlády bez výjimky hospodařily tak, že postupně rozprodávaly státní majetek, firmy, jejich podíly, aby utržené peníze zalátaly jejich špatné hospodaření. Dnes už není kde brát, a tak je na řadě opět občan.

Vládu tvoří politické subjekty, které před volbami slibovaly, že nebudou zvyšovat daně. Připravované návrhy asociálních reforem jsou však pravým opakem. Vláda chystá zvyšování přímých daní, DPH a snaží se z občanů získat prošustrované peníze. Na výdajové straně ale režim omezuje valorizaci důchodů, snižuje se podpora mladým rodinám, připravuje se zavedení tzv. zápisného, což je náhradní termín pro školné. Tyto vládní škrty jsou příčinou, že dnes každý desátý občan naší republiky balancuje na hranici chudoby. Na ústupu je tzv. střední třída, rozevírají se nůžky mezi nejbohatší a nejchudší vrstvou. Drobní podnikatelé jsou rádi, pokud se jakž takž udrží v podnikání. Země je ve stavu, kdy hrozí sociální nepokoje a naštvanost lidí oprávněně stoupá.

Reforma systému je nutností

Za této situace požadujeme, jakožto opoziční politická strana, okamžitou reformu stávajícího nefunkčního a protilidového systému. Dělnická strana předkládá veřejnosti program, který je založen na obnově pořádku, spravedlnosti, platnosti zákonů pro všechny občany bez výjimky. Chceme stát, kde nebudou zisky plynout do kapes nadnárodních korporací a bank, ale do naší společnosti a do vlastních občanů, do rozvoje země, do vzdělání, školství, do zefektivnění lékařské péče a zkvalitnění služeb pro seniory. Chceme stát národní a sociální. Chceme zemi suverénní, bez závislosti na Bruselu či Washingtonu. Chceme stát Čechů, Moravanů a Slezanů, stát pro všechny národnosti, které tu s námi chtějí žít a respektovat naše pravidla a naše zvyky.

Za nezbytný krok ke stabilizaci veřejných financí považujeme provedení hloubkového auditu všech státních institucí a ministerstev. Jsme toho názoru, že se financemi doslova plýtvá a to na nejrůznější nesmyslné projekty.

Například jen Česká rozvojová agentura MZV ČR, má na rok 2012 rozpočet na granty v cizině 500 mil. Kč a 20 mil. Kč na vlastní režii. A to je jen jedna z mnoha podobných institucí. Když se podíváme na jaké, často podivné aktivity jsou poskytovány tyto peníze, je zřejmé, že právě zde je prostor pro mnohamiliardové úspory ze státního rozpočtu. Nezpochybňuji jednorázovou humanitární pomoc při přírodních katastrofách apod., ale to, co se časem vyvinulo v této oblastí již pro rozpočet ČR není únosné a bylo by více než vhodné tyto prostředky omezit a zbytek věnovat na sociální a zdravotní potřeby českých občanů.

Za další je nezbytné okamžitě zastavit zahraniční vojenské mise, v nichž naši vojáci působí jako žoldáčtí okupanti, snížit byrokratický státní aparát, zrušit nesmyslné instituce, které se zabývají menšinami a imigranty, zastavit financování neziskových organizací, kde si ze státních peněz udělali doslova jejich členové dojnou krávu. Na mysli mám zejména zneužívání peněz v různých procikánských sdruženích, kde si dávají cikánští bossové sta tisícové platy apod.

Česká republika také musí konečně zvednout hlavu a vymanit se z bruselských okovů. Rozhodně odmítáme snahy připojit naší republiku tzv. fiskální unii. Po vzniku fiskální unie bude totiž naprosto jedno, jaká bude v té či oné zemi vláda. Bez ohledu na pravici či levici bude rozpočet schvalovat bruselský byrokrat. Z národních vlád se tak lehce stanou vlády protektorátní. Jsem si jist, že Česká republika nemá tak krátkou paměť, aby zapomněla, že i v našem prostoru jsme měli tu „čest“ si protektorátní vládu vyzkoušet. Odmítáme vizi jednotné Evropy, kde naše země bude hrát podřadnou roli.

Pokud hovoříme o nutnosti reformy stávajícího systému, máme na mysli reformu nikoliv kosmetickou, ale razantní a nekompromisní! To znamená nejen vyšetření minulých pochybných privatizačních kauz, ale i těch čerstvých, které nyní spatřily světlo světa. Je nutné rozkrýt mafiánské praktiky a chobotnici useknout chapadla. Je nutné vyšetřit, jakým způsobem inkasují milionové částky manželky vlivných politiků vládních a parlamentních stran, jakým způsobem ovlivňují různí lobbisté státní instituce a ministerstva, vyšetřit odklánění milionových částek ministrů na své příbuzné. K takovému kroku je ale nezbytná reforma policejních složek, odpolitizování vedení policie a začít řešit skutečné problémy, které sužují naší zemi.

Politické procesy

Nemohu při této příležitosti a zmínce o policii vynechat státní zastupitelství a soudy, které se více než dvacet let po pádu komunistického režimu podílejí na perzekuci aktivistů z řad národní opozice a dělnické strany. Režim má plná ústa demokracie, ale nedovolí tolerovat jakékoliv opoziční názory. Ty jsou okamžitě nálepkovány jako extremistické a politicky nekorektní. A tak zatímco vrazi a pedofilové jsou vesele stíháni na svobodě, za mřížemi jsou lidé, kteří třeba vylepovali samolepky s nápisem Nacionalismus místo globalizace, nebo mají na svém těle vytetovaný symbol, který je údajně závadný. Jsou stíháni členové naší strany jen proto, že drželi vlajku s logem DS nebo měli čepici s ozubeným kolem. Naprosto neuvěřitelné věci, které ale jen dokazují zoufalost současného zkorumpovaného režimu.

Z programu DSSS

Naše země je nemocná. Je potřeba ji vyléčit a je nutné nasadit ozdravný program co nejdříve. Program národní a sociální, jehož cílem je skutečně demokratická společnost, svoboda slova a projevu, bez zvýhodňování občanů na základě barvy pleti, bez nelegálních imigrantů a korupčnické mafie. Jako první kroky je nutné učinit:

- již zmiňovaný audit veřejných financí;

- prošetření státních zakázek, kauzy jako Pandury, Gripeny, PromoPro;

- prošetřit činnost České konsolidační agentury od jejího vzniku v roce 2001. ČKA byla organizací, mající za cíl skrýt před veřejnosti obrovské ztráty, plynoucí z neuhrazení pohledávek za majetek státu, prodaný při kupónové privatizaci. Jednalo se přibližně o 700 miliard Kč. Celou dobu existence ČKA byl předsedou dozorčí rady ČKA Vlastimil Tlustý (ODS). Byla to taková černá díra na státní peníze;

- odpolitizování státní správy, aby o místech na úřadech nerozhodovala ta správná stranická legitimace, ale opravdové znalosti a pracovní kvality člověka;

- dále je nutné omezit invazi nelegálních imigrantů do naší země. Tato invaze se projevuje negativně ve všech evropských zemích, které jsou takto zasaženy. V Evropě nám rostou mešity, muslimové požadují stále více svých zvyků začlenit do našich tradičních společností. Nikoliv tedy, aby se oni přizpůsobili nám, ale děje se přesný opak. Zcela logicky pak v takové nesourodé společnosti dochází k třenicím a násilným nepokojům. Vize multikulturní společnosti selhala, a to je nutné říci otevřeně a nahlas;

- v souvislosti s imigranty je nutné přenést právo na práci na české občany. Půl milionu nezaměstnaných = čtyři sta tisíc imigrantů;

- co považujeme za dané situace rovněž nezbytné, to je nastartování procesu vůči nepřizpůsobivému stylu života, tedy aplikování strategie DSSS, kterou jsme představili začátkem tohoto roku;

- další body: změna ústavy, přímá demokracie, imperativní poslanecký mandát, zrušení doživotní imunity poslanců, referendum, trest smrti.

Celá řada lidí již dnes čeká na alternativu, která ten vládnoucí hnis nahradí. Tady je naplno potřeba říci, že MY – nacionalisté – jsme tou alternativou a jsme nadějí pro tuto zemi. Nejsme jen kritici, ale přinášíme něco nového, pozitivního, Nový styl politiky. Něco, co občany zaujme a v čem uvidí po dlouhé době smysl.

Závěr

Na podzim nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Bude to v poločase vládního období a já doufám, že mnohým našim občanům se již otevřely oči natolik, aby si uvědomili, že volit stále stejnou sebranku podvodníků a korupčníků není řešení, Řešením je volit opozici, ale skutečnou, ne tu zkorumpovanou v podobě socialistů a komunistů. Opozici, která je v očích režimu nepohodlná a všichni víme proč. Pro svoji nekompromisnost, pravdivost a stálost názorů.

Věřím, že dokážeme kormidlo v naší zemi otočit a nasměrovat tuto zemi pod vládu, která bude národní, sociální a bude jí záležet na občanech naší země. Věřím, že přijde doba, kdy tu nebudou rozhádané politické strany, ale jen jeden sebevědomý národ!

Děkuji za pozornost!