Simona Skoumalová

Simona Skoumalová Kontakt: Bc. Simona Skoumalová, tel.: 722342836, e-mail: info@dsss-jmk.cz

Narozena 22. července 1985 v Brně. Vystudovala Obchodní a hotelovou školu, po ní navázala na pomaturitní studium na jazykové škole. Absolventka bakalářského oboru na Fakultě práva Janka Jesenského. Od roku 2012 je na mateřské dovolené.  

Politice se aktivně věnuje asi osm let. Do Dělnické strany vstoupila v roce 2006. Je zakládající členkou MO DS Brno a vykonávala funkci jednatele a pokladníka. V roce 2008 na celostátním sjezdu zvolena do vedení strany jako členka Rozhodčí komise. Po rozpuštění DS v únoru 2010 kandidovala za DSSS v Jihomoravském kraji.

Místopředsedkyní Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) byla Simona Skoumalová zvolena dne 20. listopadu 2010 v Praze na IV. sjezdu strany.

Simona miluje přírodu a zvířata, většinu volného času věnuje stranické práci. Tento způsob boje si vybrala, protože ji nikdy nebyla lhostejná situace v této zemi, ani problémy, které trápí její spoluobčany. Nemohla nadále snášet morální úpadek společnosti.