Slovo ke krajským volbám

Jiri-stepanek_2 3. srpna 2011 Už za rok bude vrcholit naše volební kampaň do krajských zastupitelstev. Někomu se to může zdát dlouhá doba, ale v politice nic není dlouho. Jestliže chceme příští rok sklízet, musíme mít již dnes zaseto. Příští rok nebude čas říkat si, budeme dělat to či ono. To musíme jasně vědět už dnes. Chceme-li navázat a hlavně překonat voličský potenciál z voleb parlamentních, musíme občanům republiky nabídnout jasný program, který jim bude ukazovat, že stojíme na jejich straně a známe jejich problémy.

Nyní, a troufám si říci že i příští rok (bohužel), se budou obyvatelé potýkat s ekonomickou a sociální krizí. Vládní gang bude neustále utahovat šrouby práv zaměstnanců. Budou stále provádět škrty na úkor zaměstnanců, kterým bude krácena zdravotní péče, do důchodu půjdou v lepším případě v sedmdesáti letech, do práce se nebudou moci jak dostat, protože se ruší dopravní obslužnost a ceny základních potravin půjdou stále vzhůru.

Dělnická strana sociální spravedlnosti musí dostát slovům ve svém názvu. Musíme být stranou pro zaměstnance a pro sociální spravedlnost, aby horních deset tisíc spekulantů, bankovních šíbrů, tunelářů a parlamentních darmošlapů, neparazitovalo na práci miliónů českých a moravských zaměstnanců a živnostníků. Na tom musíme zapracovat a rozšířit povědomí veřejnosti o tom, že nejsme jenom strana, která je „proti cikánům a přistěhovalcům“, ale že jsme stranou, pro niž práce, zaměstnanci a sociální otázka nejsou prázdnými slůvky, kterými žongluje ve volební kampani.

Už slyším některé popuzené reakce, že vycouváváme z cikánské problematiky, že nám nevadí zástupy ekonomických imigrantů, že jsme se lekli, že už nejdeme proti proudu, ale s proudem zavedených politických stran. Zkrátka, že jsme „vyměkli“, polekali jsme se. To by byl ale obrovský omyl. My nebudeme z těchto témat ani o píď ustupovat, protože tyto otázky považujme za velice důležité pro budoucnost naší republiky. I když my vlastně neotevíráme žádnou cikánskou otázku, ale otázku nepřizpůsobivých, kteří nedodržují zákony a zvyklosti této republiky. A je jedno, kdo má jakou kůži. My jen chceme: Padni komu padni. Takže nám podsouvaný rasismus není na místě.

Dělnická strana sociální spravedlnosti nebude tato témata opouštět, ale rozšíří je o další. Nesmíme být strana jednoho tématu. Jsme silní v krajích, kde je vysoká nezaměstnanost, zavírají se továrny, nevyplácejí se mzdy za odvedenou práci, zvyšují se nájmy. Zkrátka lidé tam žijící mají pocit, že se na ně zapomnělo. Stejná situace je ve všech pohraničních okresech, i když v kraji jako takovém, není situace s nezaměstnaností tak hrozivá. Musíme dostat do volebních místností občany, kteří v době voleb rezignovaně sedí doma. Právě těm musíme nabídnout nová témata. Témata sociálně ekonomická.

To je ten velký úkol pro nás, dělníky. Podchytit nespokojenost lidí, dostat je z letargie a rezignace a ukázat jim, že známe jejich problémy a dát jim naději. Naši členové, kandidáti a příznivci jsou lidé jako oni, se stejnými problémy, protože nežijí ve věži ze slonoviny a na svět se nedívají skrze okna intelektuálních kaváren.

Nesmíme si nechat ujet tento vlak. Aby se tak nestalo, musíme pokračovat a hlavně zintenzívnit politickou práci. Skutečnou politickou práci s lidmi a ne se zdržovat nějakým křepčením na karnevalových šibřinkách. Než do takových průvodů, tak to se například postavme před firmy, kde se nedodržuje Zákoník práce a vysvětlujme politiku dělnické strany. Jiné cesty není!

Jiří Štěpánek, místopředseda DSSS