Šmucr (DSSS): Jepičí život českých vlád

Rudolf Šmucr 1. února 2014 Mnozí zoufalí a naivní čeští voliči jsou neustále zrazováni a klamáni zvolenými politiky. V bláhové naději dávají své hlasy různým cizincům exotického vzezření a velkopodnikatelským politickým projektům. Jejich zoufalství jim zatemňuje mysl. Různí experti na politiku odhadují, že budoucí vláda nebude mít dlouhého trvání. Nová česká vláda se rodila ve velkých bolestech a za nečekaných komplikací.

Mnoho lidí si jistě klade otázku, proč žádná vláda v poslední době není schopna dokončit své volební období. Přitom je to lehce pochopitelné. Je to proto, že všechny vládnoucí strany od roku 1989 po dnešní dny, včetně jejich odnoží, mají jeden společný politický základ, a to je KSČ. Z tohoto nezdravého základu nemůže vzejít nic dobrého. Tato skutečnost nedává žádné nové vládě jakoukoli naději na její delší působnost.

Vzhledem k tomu, že současní vládní či parlamentně opoziční politici nemají žádné vlastenecké cítění, ale jen politickou prázdnotu, nemohou být našemu národu nijak užiteční. Úžasná touha budoucích mocipánů rychle zasednout do vládních křesel je jim příslovečná.

Pátou kolonou dnešní i předchozí vládní garnitury je i mj. celé vedení České národní banky včetně jejího guvernéra, které má za úkol srazit národ na kolena, což se dostatečně povedlo. Drastické znehodnocení národní měny vůči euru znamená pro většinu českých rodin finanční pohromu, protože tato devalvace žene ceny potravin vzhůru. Pro mnohé to může znamenat propad do bídy, a pro ty nejchudší neřešitelnou situace. Lidé už nemají žádné finanční rezervy a žijí od výplaty k výplatě, pokud práci ještě mají. Nárůst nezaměstnaných na 600 tisíc lidí bude jistě znamenat i nárůst kriminality a stát není schopen včas vyplácet sociální dávky.

Dnešní politici nejsou schopni řídit tento stát, což je všeobecně zřejmé. Je nutné se připravit na další předčasné volby a učinit konečně výraznou politickou změnu, kdy o osudu republiky budou rozhodovat národovci.

Rudolf Šmucr, člen Republikového sněmu DSSS, bývalý poslanec PSP ČR v letech 1996-98