Sponzoruj

Bankovní účet Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) je veden u GE Money Bank.

Číslo účtu: 197 230 562 / 0600

V případě sponzorských darů je nutné v bance uvést celé jméno a adresu dárce a datum narození, dle zákona o politických stranách a hnutích.

Členské a sponzorské finanční příspěvky můžete zasílat složenkou typu C také na adresu DSSS:
P.O. BOX 3, 161 00 Praha 6.