Staré Ždánice vítaly Vandase. Začalo to zazděním zastávky kvůli cikánům

Staré Ždánice vítaly Vandase. Začalo to zazděním zastávky kvůli cikánům10. září 2013 Do vesničky Staré Ždánice v Pardubickém kraji zavítal v neděli 8. září předseda DSSS Tomáš Vandas v rámci předvolební kampaně. Účast „dělníků“ si vyžádali sami obyvatelé vesnice, kteří již dále nemohou snášet teror a útoky do vsi přistěhovalých cikánů, kteří dostali byty v jednom objektu ve vesnici. Okamžitě se začaly množit krádeže, hluk, ničení obecního a soukromého majetku. Vše došlo tak daleko, že obecní zastupitelstvo nechalo zazdít autobusové zastávky v obci, aby se tam nescházeli cikánští vandalové. Zastávka totiž přestala sloužit svému účelu.

Před obecním hostincem se shromáždilo na 160 účastníků mítinku, jak ze samotné obce, tak i z jiných míst kraje, kde mají podobné problémy s nepřizpůsobivými. Obec byla před začátkem mítinku obestoupena policejními těžkooděnci a úředníky kriminální policie. Policejní složky hlídaly také onen dům, kde bydlí ti, kdož paralyzují život obce.

Po úvodním projevu předsedy Vandase, ve kterém zhodnotil současnou politickou situaci a také již jako po několikáté prohlásil, že DSSS nerozlišuje občany podle barvy kůže, ale pouze podle toho, jak dodržují zákony této země. „Každý má své práva, ale také povinnosti, které musí být bezpodmínečně ze strany státu vyžadovány. Žádný dvojí metr!“ uvedl předseda Vandas na závěr svého projevu.

Po jeho skončení se začali o překot hlásit o slovo obyvatelé obce, aby před přítomnými policisty a novináři popsali svůj život s cikány. Hovořili o krádežích a především o výhrůžkách. Jedna z obyvatelek, paní ve vysokém důchodovém věku, se svěřila s výhrůžkami od cikánů, kteří obyvatele zastrašovali, aby nechodili na mítink DSSS. Podobným výhrůžkám čelili i někteří obyvatelé Kraslic o den předtím.

Obyvatelé Starých Ždánic se nenechali asociálními nemakačenky zastrašit a svojí hojnou účastí jasně manifestovali svojí odvahu postavit se násilí, a jasně deklarovali svojí vůli po změnách. Před odjezdem předsedy strany mnozí obyvatelé vesnice stvrdili podanou pravicí slib, že v nadcházejících volbách budou volit Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Jiří Štěpánek