Stávka je věcí všech zaměstnanců!

P3121047 16. června 2011 Stávka odborářů a reakce vládních kruhů na ní v plné nahotě ukázaly prázdnost, bezradnost a zoufalost současného režimu fungujícího v žoldu velkokapitálu a bankovních domů. V Evropě naprosto běžná věc, jako je stávka, je vládou hodnocena málem jako pokus o státní převrat. Právo na stávku je jedno z nejzákladnějších práv polistopadového vývoje. Dvacet jedna let po „sametu“ vyhrožuje prezident republiky stávkujícím výpovědí.

Loutkový předseda vlády Nečas prohlašuje, že je nutno zpřísnit zákonnou úpravu na vyhlášení stávky. Poslanec ODS Benda prohlašuje, že v Čechách dlouho procházely protesty proti vládě, což se musí změnit. Televizní stanice uvádějí informace o stávce podmalované těžkou, vážnou hudbou, která se zde naposledy hrála za Protektorátu, když došlo ke stalingradské porážce.

Vláda, která za rok své existence vydává jeden likvidační zákon za druhým (rozuměj likvidační směrem k zaměstnancům), se snaží namluvit veřejnosti, že je tady pro ně a že je musí ochránit před stávkou. Naopak, stávka nás ochrání před ní. Padají slova o rukojmích, ale již rok jsme my rukojmími či spíše pokusnými morčaty vlády TOP 09 a ODS. Státní propaganda za pomoci odnárodněných a zkorumpovaných novinářů se snaží manipulovat veřejnost, že odboráři stávkují za sebe, ale ne za ní.

Jenže opak je pravdou. V této stávce nejde jen o stravenky a režijní jízdenky. Jde o odchod do důchodu pro všechny zaměstnance, jde o zachování Zákoníku práce, jde o kvalitní školství a zdravotnictví, a jde také o to, aby nebyla oklešťována naše nejzákladnější politická práva. Můžeme mít mnoho výhrad k odborovým bossům, ale na ulicích budou zaměstnanci, lidé práce, žijící od výplaty k výplatě a bojící se nezaměstnanosti a budoucnosti, která je dnes vládou připravována jen pro vyvolené a jejich poskoky.

Věřím, že se najde minimum stávkokazů, kteří za jidášský groš zradí své kolegy. Možná dostanou za to k platu navíc tisícikorunu, kterou brzy utratí, ale pohrdání kolegů je bude provázet stále…

Jestliže ty, občánku, který podléháš lžím státní propagandě o líných odborářích, tak věz, že ti, kdo budou dnes v ulicích, tam budou i kvůli tobě. Mumlající kníže ti nepomůže, ale lidé v ulicích, jako jsi ty, ti dopomohou ke změně. Tak na ně nenadávej, protože i když teď máš dobrou práci, dobrý plat a vědomí, že to bude trvat věčně, tak se vše může změnit ze dne na den.

Dnes se vláda tváří ještě sebevědomě a pohrdlivě, přesně tak, jak se tvářil kupř. egyptský režim. Škleb ministra Kalouska doprovází všechna jednání s odboráři. Z této osoby se stal nejnenáviděnější ministr současné vlády, stojící za všemi asociálními kroky, které jsou maskovány jako reformy.

Ano, vládní parlamentní politici vyhrožují stávkujícím. Ještě chybí znovu schválení předlistopadového „pendrekového zákona“ a oprášení zákona na ochranu republiky z roku 1923. Policie má už gumové projektily, tak si může zastřílet do občanů této republiky. Je příznačné, že když dnes se veřejně z vládních míst mluví o oklešťení základní práv občanů, tak havlové, krausové, svěrákové a další mlčí. Inu, tzv. opozice v Bělorusku je jim bližší než občané vlastní země. Je otázkou, kdo by současný režim bránil. Policisté, kterým byl zkrácen plat a nemající benzín do aut? Armáda, jejíž příslušníci vyvíjejí aktivitu jedině za stotisícový plat v žoldnéřských okupačních misích?

Jsme svědky začátku změn, na jejichž konci bude politický konec současných vládních činitelů a jejich poskoků. Padnou-li oni, celý režim se zhroutí během okamžiku. Dělnická strana stojí pevně na svých zásadách, že tento zkorumpovaný režim musí padnout, a všechny viníky za dvacetiletý marasmus ekonomický i mravní postavit před řádný soud a soudit je před zraky celého národa. Čeká nás ještě hodně práce a překážek, ale vytrvalostí a odvahou všech z nás zvítězíme!

Jiří Štěpánek