Štěpánek (DSSS): Imigranti jsou nebezpečím pro naši budoucnost

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS 28. února 2014 Tak už je to tady! První útoky nájezdníků na náš kontinent začaly. Na španělsko-marockou hranici obklopující autonomní severoafrické území Melilla zaútočilo na 500 afrických uprchlíků a stovce z nich se podařilo šest metrů vysoké hraniční zábrany překonat. Na pohraniční policii zaútočili kameny a holemi. Stovce se podařilo prorazit ostnaté dráty a plot. Před nedávnem se o totéž pokusili jiní imigranti, ale zde rychle reagovala španělská Civilní garda, která na útočníky pálila gumovými projektily a 15 z nich při tom zemřelo. Vyvolalo to sice pobouření u „pokrokové veřejnosti“, ale španělské ozbrojené síly udělaly to jediné, co musely – bránit vlastní území před útočníky a mnohdy i zakuklenými teroristy.

Bylo opravdu jen otázkou času, kdy potencionální imigranti vymění pasivní žádosti o azyl za násilí. Ano, už dnes tito ekonomičtí běženci vědí, že v Evropě mají pátou kolonu, která je jim nakloněna. Tato pátá a zrádcovská kolona se dělí na dvě části. Jedna část se rekrutuje z pomatených intelektuálů, neziskovek a kolaborantských eurofilních politiků, pro něž zvrácená idea multi-kulti  je středobodem jejich konání. Druhou častí jsou zde již usedlí migranti, především muslimského vyznání, kteří se zpupně roztahují v západoevropských městech a nepokrytě vyhrožují Evropanům.

Modelovou ukázkou toho, jak se jim ustupuje, je hlavní město Belgie Brusel, kde radnice odmítla postavit na hlavní náměstí vánoční stromek, symbol křesťanských vánoc, aby se „nepopudila muslimská komunita“. V některých vídeňských okresech učitelé nevykládají dětem o vánocích, protože většina dětí ve třídě spíše ctí ramadán či svátek Buddhova pupíka.

Ano, imigranti přitvrdili, protože vědí, že mají zastání. Čím více jim budeme ustupovat, tak si to nebudou vysvětlovat jako naší vstřícnost, ale jako slabost, kterou musí ještě více využít. Dobrou zprávou je, že alespoň Švýcaři si uvědomili nebezpečí neřízené imigrace a v referendu odmítli příliv přistěhovalců. Je to příklad hodný k následování.

Musíme si uvědomit, že nesmíme v otázce imigrantů úplně podléhat ekonomickým aspektům, abychom kvůli ziskům, které se tvoří nízkými platy imigrantů, připustili nějakou benevolenci. Můžeme zaslechnout nářky na to, kdo by za ně pracoval. Ale to si dovolím upozornit, že v republice je 600 tisíc českých a moravských nezaměstnaných, kteří by mohli z většiny nahradit ekonomické migranty.

Možnost nekontrolovatelné imigrace musíme vnímat jako stěžejní problém evropského kontinentu. Evropa není jen v obležení masy ekonomických běženců, ale také máme stejné potencionální nepřátele uvnitř hradeb, které jim otevřeli pomatenci a zrádci.

V nadcházejících volbách do Evropského kontinentu bude Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) kandidovat s programem, v němž bude upozorňovat i na problém imigrace. Jsme přesvědčeni, že imigranti jsou velkou hrozbou pro naše tradice, historii a zejména budoucnost.

Pokud nechceme, aby na evropském kontinentu, v kolébce křesťanské civilizace, rostly mešity, abychom si vepřové maso kupovali pouze v určitých dnech a ve speciálních prodejnách, abychom vánoce a velikonoce museli slavit utajeně, tak musíme ve všech evropských zemích zastavit příliv imigrantů. Celá Evropa musí volit národně, aby se zachránila. Dnes to můžeme změnit politicky, ale zítra bychom museli stát se zbraněmi na státních hranicích. Opravdu to musí dojít tak daleko?

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS