Stížnost na Prahu 1 kvůli pornovideu: Pane starosto, Berlín si památník holocaustu ohlídá lépe než Vy!

Foto: Freevideo.cz28. února 2013 Jak už jsme v den 65. výročí únorového komunistického převratu informovali, památník obětem komunismu v Praze na Újezdě byl zneuctěn natáčením pornovidea (více).

Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas podal v této věci stížnost adresovanou Městské části Praha 1, která - coby provozovatel památníku - zjevně zanedbala jeho ochranu a neučinila žádné kroky k nápravě.

„Je to asi podobné, jako kdyby berlínská radnice přešla mlčením a nezájmem případné zneuctění památníku holocaustu formou natáčení a zveřejnění pornovidea na tomto pietním místě,“ napsal ve stížnosti starostovi Prahy 1 z TOP 09 předseda DSSS.

Text stížnosti DSSS přinášíme v plném znění:

Ing. Oldřich Lomecký

Starosta MČ Praha 1

Úřad MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

V Praze dne 28. února 2013

Věc: Stížnost ve věci zneuctění památníku obětem komunismu pornoherci

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás se stížností z důvodu činnosti, respektive nečinnosti Vašeho úřadu ve věci památníku obětem komunismu v Praze 1 na Újezdě, jehož je Vaše městská část zřizovatelem a u jehož zrodu stála společně s Konfederací politických vězňů a pražským magistrátem.

Jak už naše politická strana informovala dne 25. února 2013 na svých webových stránkách (http://www.dsss.cz/pornoherci-zneuctili-pamatnik-obetem-komunismu), zmíněný památník se stal kulisou pro natáčení porna. Video je volně dostupné na české internetové doméně FreeVideo (http://www.freevideo.cz/vase-videa/cesky-par-sousta-na-petrine-2-986957.html).

Jak je z veřejně dostupného videa patrné, pornovideo vzniklo v letních měsících a odehrává se na masivním schodišti pomníků, v jehož horní částí stojí sedm soch. První je celá, další postupně více a více zmrzačené, ale stále stojící, což má obrazně připomínat utrpení muklů, jakož i jejich statečnost a nezlomnost. Jednu z nich pornoherci dokonce „zapojili“ do své scénky soulože na veřejnosti. Nemusím snad dodávat, že zde došlo nejen ke zneuctění památky obětí komunismu, ale i díla jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů Olbrama Zoubka.

Městská část Praha 1 ostrahu památníku zcela zanedbala, co je však ještě vážnější, neučinila žádné právní kroky k nápravě, tj. nepodala podnět Policii ČR, žádnou stížnost, prostě nic, co by vedlo nebo alespoň napomohlo k odstranění pornovidea z českých webových stránek a vysílání tak negativního signálu do zahraničí.

Je to asi podobné, jako kdyby berlínská radnice přešla mlčením a nezájmem případné zneuctění památníku holocaustu formou natáčení a zveřejnění pornovidea na tomto pietním místě. Pane starosto, mohu Vás ujistit, že by z toho byl mezinárodní skandál!

Pokud v této ostudné záležitosti Vaše radnice neučiní příslušné kroky k nápravě a bude se k ní i nadále stavět do role „mrtvého brouka“, Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), respektive její pražská organizace, upozorní na tento problém veřejně, např. formou veřejného shromáždění před památníkem.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Pornoherci zneuctili památník obětem komunismu

Odhalení památníku obětem komunismu v Praze na Újezdě