Sto policistů na nohou kvůli Facebooku

Sto policistů na nohou kvůli Facebooku25. dubna 2013 Občas se skutečně nestačím divit, v jakém Kocourkově to vlastně žijeme. Nedávno mě pobavila zpráva, že sto policistů si udělalo mimořádnou směnu v Ústí nad Labem. Tam jakýsi podivín jménem Josef Bareš zveřejnil informaci na sociální síti, že se uskuteční pochod do ústecké části Předlice, známé vysokou koncentrací nepřizpůsobivých individuí.

Zřejmě, aby ho někdo bral vážně, dodal k oznámení na sociální síti vlajku Dělnické strany sociální spravedlnosti. A ejhle, vyšlo mu to. Den před akcí mi volal redaktor z Ústeckého deníku s dotazem, zda naše strana tuto akci pořádá. Po záporné odpovědi rychle zavěsil. To, že na druhý den dorazil pouze dotyčný člověk coby oznamovatel, pořadatel a účastník, a jinak nikdo, mě nepřekvapilo. Neuvěřitelná však byla míra policejních opatření, kdy sto policistů dělalo pokusné králíky kvůli jedné hlášce na Facebooku.

Rovněž jsem se také v minulých dnech dozvěděl, že prý se DSSS štěpí a v Ústeckém kraji vzniká jakési nové hnutí. Jak už to v životě bývá, a to i v politice, lidé přicházejí a odcházejí. A tak od začátku roku opustilo naše řady asi třicet lidí, nových členů přišlo asi čtyřicet. Nevím tedy nic o tom, že bychom procházeli jakýmsi „štěpením“. Vždy jsem říkal a zdůrazňoval, že politická práce je věcí dobrovolnou a že každý může zkusit své štěstí tím, že si založí politickou stranu a pustí se do práce. Tak jako jsme před deseti lety učinili my. Přeji tedy každému hodně štěstí. Chápu sice toužebné přání našich oponentů, očekávajíc naše rozpolcení a nejednotu, ale asi je zklamu.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS