Tábor zakázal mítink DSSS. Strana podá žalobu

Dsc-007514. března 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) podá žalobu na město Tábor ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Důvodem je zákaz konání předvolebního mítinku DSSS, který se má uskutečnit v Táboře 17. dubna v rámci kampaně k parlamentním volbám.

Městský úřad Tábor své rozhodnutí opírá mj. o argument, že DSSS je přímou nástupkyní rozpuštěné Dělnické strany, včetně jejích nejvyšších představitelů. „Je evidentní, že táborská radnice je složena z lidí, kteří si zřejmě uzurpují právo povolovat a určovat pouze ,správné‘ názory,“ uvedl volební lídr DSSS Tomáš Vandas.

Jako účel svolání předvolební akce DSSS nahlásila „Seznámení se současnou vnitropolitickou situací v zemi“. S projevem plánuje vystoupit Tomáš Vandas, který je velkým kritikem vládnoucí korupčnické garnitury v České republice a bývalých komunistů v čele státu.

Táborská radnice mítink zakázala a své rozhodnutí zdůvodnila tím, že účel shromáždění údajně „směřuje k výzvě omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů“.

Přeloženo z úřednické řeči do normálního jazyka: Radnice neumožní veřejně vystoupit kandidátům DSSS do parlamentu, protože se obává jejich projevů, které by prý mohly „směřovat“ k omezování práv občanů. Proto tedy město omezilo práva politické strany a jejích kandidátů na předvolební mítink.

DSSS se v žádném případě nenechá odradit od konání předvolebních akcí, na které má právo každá politická strana. Na jakékoliv svévolné porušování zákonů ze strany úředníků bude strana reagovat všemi dostupnými zákonnými prostředky.  

Celé znění protiprávního rozhodnutí radnice města Tábor naleznete ZDE.

Martin Zbela, tiskové centrum DSSS