Tomáš Vandas k „Malé Hanoji“: V Praze pořádek uděláme!

025. dubna 2010 Přiznám se, že s velkým znepokojením sleduji nejnovější události v pražské čtvrti Libuš, kde se tržnice SAPA přeměnila v tzv. Malou Hanoj. Situace je vzhledem k nárůstu kriminality a vzrůstajícímu ohrožení českých občanů tak kritická, že není vyloučen ani vznik domobrany. Úsilí starosty, který se obrátil na ministerstvo vnitra se žádostí o řešení, zůstalo nevyslyšeno. Vietnamská komunita si zřejmě myslí, že její nepsaná pravidla a zvyky budou nadřazeny českým zákonům.

Není možné připustit, aby čeští lidé museli z obavy o své bezpečí hlídat své byty a domy, aby se báli pouštět své děti na ulici a čekali ve strachu, zda se v pořádku vrátí domů. Pokud stát není ochoten krizové situace řešit, nezbývá nic jiného, než to řešit sami.

Vyzývám proto ministra vnitra Pecinu, aby se okamžitě začal problémem s vietnamskou komunitou v pražské Libuši zabývat. Pokud se tak nestane, svolá Dělnická strana sociální spravedlnosti do této lokality protestní shromáždění na podporu místních občanů. Nebudeme nečinně přihlížet. Nastal čas udělat v Praze pořádek!

Tomáš Vandas, volební lídr DSSS