Trest smrti v ČR? Nejdříve se zbavme špatných soudců

Horakova22. listopadu 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) vítá výsledek průzkumu společnosti SANEP, ve kterém se dvě třetiny obyvatel ČR vyslovilo pro znovuzavedení trestu smrti, a to zejména pro vrahy dětí a nejtěžší zločince. Na druhou stranu lidé ale nevěří české justici, a právem.

Vzhledem k nedávné historické zkušenosti je více než pravděpodobné, že trest smrti by v případě svého znovuzavedení mohl být zneužit politickou justiční mafií proti opozičním představitelům. Kauza Horáková a spol. není tak historicky daleko, abychom mohli mít jistotu, že se v našich dějinách nemůže opakovat. Zvláště když trvalou součástí politického spektra jsou neokomunisté.

Po čtvrteční zkušenosti představitelů DSSS s praktikami brněnského prokurátora Laty a soudkyně Schinzelové je více než pravděpodobné, že česká justice je v hluboké krizi a opět se otevírá perzekuci politických názorů a jejich hlasatelů. Pošlapuje základní lidská práva a svobody, neřídí se platnými zákony a mezinárodními úmluvami, rozhoduje se podle vlastních zájmů, které nazývá “selským rozumem”.

Obnovení trestu smrti je v této zemi a za současných podmínek krajně rizikové. Nedávejme špatným soudcům do rukou tak nebezpečný nástroj proti občanům.

Výkonný výbor DSSS