Učiňme konec drancování naší krásné země! Volební motto Václava Komárka, jedničky DSSS v Moravskoslezském kraji

Učiňme konec drancování naší krásné země! Volební motto Václava Komárka, jedničky DSSS v Moravskoslezském kraji9. října 2013 Pokračujeme v seriálu rozhovorů s volebními lídry Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v jednotlivých krajích. Všem kandidátům byly položeny shodné otázky, směřované k jejich kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„Současný zkorumpovaný režim vzal lidem možnost důstojného života,“ říká Mgr. Václav Komárek, místopředseda DSSS a její krajský volební lídr v Moravskoslezském kraji. Právě jeho odpovědi na naše otázky dnes zveřejňujeme:

Předvolební kampaň běží v plném proudu, jakým způsobem oslovujete občany, aby Vám v předčasných volbách dali svůj hlas?

Volební kampaň se provádí již od prvního dne po krajských volbách, proto jsme nebyli zaskočeni předčasnými volbami. Na rozdíl od jiných stran každý náš kandidát si dělá svou osobní kampaň a propagaci strany. Občany oslovujeme prostřednictvím letáků (každý kandidát v lokalitě svého bydliště, pracoviště), internetu, vylepujeme plakáty, vydáváme krajský tisk, organizujeme mítinky DSSS a účastníme se i aktuálně pořádaných akcí, jako např. demonstrace horníků - kde oslovujeme občany a rozdáváme volební materiály. Podařilo se nám oproti minulým volbám obsadit o asi 200 volebních komisí navíc našimi příznivci, což jsou předpokládáme naši voliči (a působíme na ně, aby oslovili své rodiny a známé, rozšiřujeme informace o naší straně pomocí mailu).

Jako lídr jsem využil možnost vystoupit v krajském rozhlase ČRO.

Co považujete za nejpalčivější problém Vašeho kraje?

Narůstající nezaměstnanost, další hrozby propouštění - viz Paskov, kriminalita, sestěhování nepřizpůsobivých občanů do ubytoven či bytů RPG - zneužívání sociálního systému.

Můžete ve stručnosti charakterizovat svůj dosavadní život, naplněné cíle a úspěchy?

Svůj dosavadní život jsem prožíval jako normální občan, ale vždy jsem měl ambice - nejprve po vyučení jsem začal studovat průmyslovou školu, poté jsem dálkově studoval vysokou školu s pedagogickým zaměřením, takže jsem získal postupně praxi od zámečníka, mistra, učitele na ZŠ, gymnáziu, odborného učitele na učilišti, vedoucí školského odboru, a ředitele Středního odborného učiliště.

Proč jste se rozhodl kandidovat za DSSS?

Byla mi nabídnuta kandidatura vedením strany a chci svými dlouholetými zkušenostmi z profesního i politického života pomoci občanům našemu regionu řešit jejich problémy, které přináší současnost.

V případě zvolení do parlamentu, co je Vaším cílem prosadit na půdě Poslanecké sněmovny?

V případě zvolení do parlamentu - chci realizovat volební program strany, hlavně řešit problémy našeho regionu, nezaměstnanost, sociální politiku a to i ve spolupráci s jinými politickými subjekty se stejnými názory.

Jaké je Vaše volební motto?

Učiňme konec drancování naší krásné země! Současný zkorumpovaný režim vzal lidem možnost důstojného života. Každý občan v jakémkoliv věku musí mít pocit, že je potřebný, radovat se ze života a ne naopak.

-red-

Další profily kandidátů

Pryč s feťáky a bezdomovci v ulicích Prahy! Volební lídr DSSS Jiří Petřivalský chce v metropoli opět slyšet češtinu

Milan Loukota (DSSS): Proč kandiduji do parlamentu

Bojuje za lepší pořádky, je to radikál a extremista? Erik Lamprecht je volebním lídrem DSSS v Jihomoravském kraji

Karlovarský kraj trápí nezaměstnanost a nepřizpůsobivý živel, konstatuje volební lídr DSSS Jiří Froněk