V Brně se uskutečnila letáková kampaň na podporu zaměstnanců

Brno3 8. července 2013 Minulý týden v úterý se v brněnské průmyslové zóně Černovické terasy uskutečnilo rozdávání letáků před jednou z montoven, které zde rostou jako houby po dešti. Nejen v této montovně, za kterou stojí zahraniční kapitál, ale i v mnoha dalších v této průmyslové zóně nejsou pro zaměstnance v některých ohledech vůbec příznivé pracovní podmínky.

Proto jsme se nyní rozhodli zaměřit na tuto oblast, kde Místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Brně následně uspořádala rozdávání letáků s pracovní tématikou. Samotné rozdávání Jihomoravského Dělníka a letáků proběhlo uspokojivě. Lidé si v drtivé většině letáky a noviny brali, a v některých případech i nadšeně komentovali jejich obsah. Za bezmála 90 minut, které jsme na místě během střídání dvou směn strávili rozdáváním letáků, jsme se setkali pouze se třemi negativními ohlasy. Zajímavé bylo, že negativnější či lhostejné reakce přicházeli spíše od mladých lidí, zatímco starší si letáky i noviny brali a s obsahem spíše souhlasili.

Akci lze hodnotit jako úspěšnou a je znamením nastartování větší aktivity v brněnské MO a šíření našich myšlenek a povědomí o DSSS mezi pracující lidi.

V nadcházejícím období uskutečníme ještě několik podobných akcí. Předsevzali jsme si také zlepšení a zefektivnění naší práce. Toho docílíme třeba výrobou a používáním triček s logem a názvem strany, abychom již z dálky upoutali lidi a působili na ně profesionálním dojmem. Výroba nových letáků, které nebudou pouze kritizovat stávající stav, ale nabízet také řešení a osvětlení některých programových bodů DSSS je předsevzetím do blízké budoucnosti.

Jakub Svoboda, člen MO DSSS Brno, tajemník DM