V Praze zasedal Republikový sněm DSSS

V Praze zasedal Republikový sněm DSSS16. dubna 2011 V sobotu se v Praze uskutečnila celorepubliková porada zástupců místních a krajských organizací Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), na kterou navazovalo jednání Republikového sněmu DSSS. 

S úvodním projevem vystoupil předseda Tomáš Vandas, který zhodnotil první čtvrtletí tohoto roku, vnitrostranickou práci a proběhlé akce v Novém Bydžově a v Krupce. Rovněž informoval přítomné účastníky o setkání s předsedou NPD Udo Voigtem. Na jeho slova navázal místopředseda Jiří Štěpánek. V diskusi pak vystoupili například předseda místní organizace v Opavě Miroslav Mrkva, člen vedení DSSS Václav Komárek nebo předsedkyně místní organizace v Krupce Anna Holešínská.

Ve druhé části schůzového dne zasedal vrcholný orgán dělníků Republikový sněm (RS). Ten schválil širší program strany, který bude prezentován na webových stránkách a bude připraven k zájemcům ke stažení a následné distribuci. RS rovněž projednal organizační pokyny k blížící se akci na 1. máje v Brně a rozhodl o přípravách dalších stranických shromáždění, která budou s dostatečným předstihem prezentována veřejnosti.

K dispozici bylo nové číslo Dělnických listů a množství propagačních materiálů.

Tiskové centrum DSSS