V Praze zasedali zástupci místních a krajských organizací DSSS

P7096836 10. července 2011 V sobotu 9. července se v Praze uskutečnila celorepubliková porada zástupců místních a krajských organizací Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), na kterou navazovalo II. jednání Republikového sněmu DSSS.
 
S úvodním projevem vystoupil předseda Tomáš Vandas, který zhodnotil druhé čtvrtletí tohoto roku, vnitrostranickou práci a proběhlé akce v Brně a v Přerově, dále zmínil úspěch strany v Krupce při opakovaných komunálních volbách. Rovněž informoval přítomné účastníky o návštěvě předsedy NPD Udo Voigta v České republice. Na jeho slova navázal místopředseda Jiří Štěpánek s požadavkem na zlepšení činnosti některých MO a přípravě na krajské volby v příštím roce. V diskusi pak vystoupili například předseda místní organizace v Opavě Miroslav Mrkva nebo předseda krajské organizace Jihočeského kraje Vlastimil Vach.

P7096843 Ve druhé části porady zasedal vrcholný orgán strany Republikový sněm (RS). Ten schválil Manuál pro funkcionáře DSSS na krajských a místních úrovních kraje a Brannou koncepci DSSS. Oba dokumenty budou prezentovány na webových stránkách strany.

Na poradě bylo k dispozici nové číslo Dělnických listů a množství dalších propagačních materiálů.

Tiskové centrum DSSS