Vandas podal trestní oznámení kvůli fiktivnímu žhářskému útoku

Oznam_22. září 2010 Lídr Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas dnes odeslal na Okresní státní zastupitelství v Opavě trestní oznámení na Karla Giňu, iniciátora vymyšleného žhářského útoku v Opavě, a Kumara Vishwanathana.

Podle Tomáše Vandase se oba jmenovaní dopustili trestného činu tím, že záměrně podněcovali k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a s pomocí sdělovacích prostředků lživě informovali o vymyšleném útoku na cikánskou menšinu.

Tiskové centrum DSSS

 

Okresní státní zastupitelství v Opavě
Lidická 23
746 80  Opava

Doporučeně

Praha, dne 2. září 2010

Věc: Trestní oznámení na Karla Giňu a Kumara Vishwanathana pro podezření z tr. činu podle § 356 a 357 tr. zákona

Dne 3. 4. 2010 oznámil podezřelý Karel Giňa orgánům činným v trestním řízení a následně sdělovacím prostředkům, že údajně v noci z 2. na 3. dubna 2010 došlo k rasově motivovanému útoku na jeho osobu a rodinné příslušníky ze strany rasisticky orientovaných osob, a to vhozením zápalných lahví, resp. zápalné tekutiny na jeho obydlí. Tímto oznámením u značné části obyvatel České republiky vzniklo vážně znepokojení  a obava nad opakováním podobných útoků.

Následně Kumar Vishwanathan zahájil koordinovanou kampaň ve sdělovacích prostředcích proti údajným  útočníkům a osobám, které podle jeho stanoviska stály za těmito rasistickými útoky, a zveřejňoval nepravdivé informace, v nichž veřejně podněcoval k nenávisti vůči českému národu tvrzením, že podstatná část národa je rasistická vůči Romům a jiným menšinám.

Vyšetřování Policie ČR zjistilo, že Karel Giňa si údajný rasistický útok vymyslel a toto zjištění bylo utajeno orgány činnými v trestním řízení tak, aby jeho čin byl prohlášen za přestupek. Tím došlo k situaci, že po dlouhou dobu byly nadále ve společnosti šířeny zcela nepravdivé informace o tom, že vymyšlený trestný čin se stal.

V současné době je snaha některých státních orgánů zakrýt nebezpečnost a trestnost jednání jak Karla Giňi, tak i Kumara Vishwanthara poukazem na to, že trestné činy obou byly vedeny dobrými úmysly a že neměly na společenskou atmosféru ve společnosti žádný podstatný vliv.

Vzhledem k tomu, že napětí mezi protěžovanou menšinou a neustále pomlouvanou a očerňovanou většinou v české společnosti narůstá, nezbývá než-li požadovat důsledné vyšetření podezření ze spáchání trestných činů obou osob a jejich potrestání.

Tomáš Vandas

Média k případu: Žhářské útoky si romská rodina z Opavy vymyslela