Vandas se Štěpánkem získali titul magistr

30. května 2012 Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas a místopředseda Jiří Štěpánek zakončili úspěšnou obhajobou diplomových prací své magisterské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Tomáš Vandas se ve své diplomové práci zabýval vztahem mládeže a krajní pravice, místopředseda Štěpánek si za své téma vybral historii krajně pravicového tisku za období druhé republiky a protektorátu. Státní závěrečná zkouška dále obsahovala i další tři předměty, jejichž absolvování oba vrcholní funkcionáři dělnické strany úspěšně zvládli. K získání magisterského titulu blahopřejeme!

Tiskové centrum DSSS