Vandas v Rotavě představil strategii DSSS proti nepřizpůsobivým

Vandas v Rotavě představil strategii DSSS proti nepřizpůsobivým28. ledna 2012 Na pět desítek občanů Rotavy se i přes nepřízeň počasí a zastrašovací policejní manévry zúčastnilo besedy s předsedou dělnické strany Tomášem Vandasem. Beseda trvala téměř dvě hodiny a Tomáš Vandas na ní odpovídal nejen na dotazy, ale zejména představil nový program strany nazvaný Strategie DSSS proti nepřizpůsobivému stylu života. Tento program se setkal s kladnou odezvou.

„V posledních dvaceti letech dosáhla ochrana menšin v České republice naprosto absurdních rozměrů, kdy jsou nepřizpůsobiví občané postaveni do role privilegované vrstvy, která může bezpracně žít na úkor společnosti, aniž by byla nucena respektovat základní normy společného soužití nebo vyvinout alespoň náznak úsilí o vlastní obživu,“ píše se v úvodu Strategie. Více

Spolu s předsedou Vandasem se besedy také zúčastnili i funkcionáři DSSS Karlovarského kraje v čele s krajským lídrem Jiřím Froňkem. Byla rovněž domluvena spolupráce s nově vzniklým občanským sdružením Občané Rotavy, které snahu DSSS řešit místní problémy vítá.

Tiskové centrum DSSS

Fotogalerie - Rotava 28. ledna 2012


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie