Vandas: Rasové nepokoje? Nesmysl! Lidem vadí sociální rozmazlování cikánů

Pražský dělník20. srpna 2013 Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas poskytl rozhovor do nového vydání novin Pražský dělník. Text rozhovoru, jenž se týká aktuálních problémů domácí politiky, přinášíme v plném znění:

Co říkáte na poslední průzkumy volebních preferencí, které DSSS přisoudily 2,2% - 2,8%?

Je to určitý signál, že pro stále větší část veřejnosti začíná být dělnická strana důvěryhodnou alternativou vůči zkorumpovaným parlamentním stranám, které tuto zemi zdevastovaly a rozkradly. Nicméně pořád jsou to jen preference a konečné výsledky určí lidé až vhozením do volební urny. Nesmíme být tedy uchlácholeni pocitem spokojenosti, ale i nadále trpělivě a odhodlaně pracovat.

Na jihu a severu Čech propukají velké rasové nepokoje. Kdyby DSSS byla v parlamentu, jaké nápravné kroky by podnikla, aby lidé neměli důvod bát se Cikánů?

Já bych neřekl, že jde o rasové nepokoje. Jde o vyjádření obrovské frustrace lidí, že zde existuje zvýhodňovaná menšina, v tomto případě cikánská, kterou stát doslova za posledních dvacet let rozmazlil tak, že její příslušníci si myslí, že jsou nedotknutelní a jakýkoliv kritický názor na jejich chování a jednání označují za rasismus. Tady vůbec nejde o příslušnost k té či oné menšině či většině. Tady jde o rovný přístup ke všem občanům bez rozdílu barvy pleti. A to zde chybí.

K vaší hypotéze, co by bylo, pokud by byla dělnická strana v parlamentu, mohu jen odpovědět, že bychom prosazovali a navrhovali takové zákony, které by stabilizovaly bezpečnostní situaci v krizových regionech, tedy posílení policejních hlídek a to i za přítomnosti armády. Pokud lidé mají strach vycházet do ulic svých měst a obcí, je to selhání státu. A od toho je potřeba začít.

Jak hodnotíte policejní zátah vůči některým členům ODS?

Já bych v tomto případě vůbec nezmiňoval příslušnost k jakékoliv politické straně. Jde přeci pouze o dodržování zákonů této země a je úplně jedno, kdo je v jaké straně či hnutí. Na hodnocení té monstrózní policejní akce, která vedla k pádu vlády, si budeme muset ještě počkat, ale už nyní to vypadá, že se to mění ve frašku. Je však zajímavé, že se nyní ozývá pan Nečas s kritikou, že jde o politické procesy. Proč toto neříkal před lety, když došlo k rozpuštění Dělnické strany? Proč mlčel, když byli drženi ve vazbě lidé za vylepování samolepek? Najednou práci policie a justice kritizuje. Je to pokrytecké jednání.

V posledních týdnech je horké téma: "Nová úřednická vláda". Jak moc je ve Vašich očích kompetentní?

Je jednoznačné, že tuto vládu nikdo nevolil a její složení neodráží výsledky parlamentních voleb. Navíc, pánové jako Fischer, Pecina jsou typickými korytáři v pravém smyslu slova, protože jen hledají posty a výnosné prebendy. Dělnická strana říká otevřeně, že jediným řešením současné politické krize musí být předčasné volby a znovu rozdání karet. Bývalá vládní koalice se totálně zdiskreditovala a současná vláda nemá žádný mandát vládnout.

Souhlasíte s tím, aby si homosexuálové mohli osvojovat děti?

Zcela jednoznačně ne. Je to pořád dokola. Před několika lety, když se schválilo tzv. registrované partnerství, homosexuální lobby říkala, že osvojení dětí ne, že to je jejich poslední požadavek. Uběhlo několik let, a vše je jinak. Odmítám prznění naší společnosti a instalaci rodiny typu tatínek Josef a maminka Karel.

Češi a vlastenectví. Vy jste významná ikona českých vlastenců. Nepřijde Vám, že v posledních desetiletích se z vlastenectví stalo téměř sprosté slovo?

Být dnes vlastencem neboli nacionalistou, to vyžaduje kus osobní odvahy. Protože pokud si takovou cestu zvolíte, musíte počítat s tím, že bude terčem urážek, posměchu, skandalizování, hrozí vám trestní stíhání a odsouzení. I mě toto potkalo. Ale zase na druhou stranu vás to vnitřně posílí a stále si říkáte, že přeci stojí za tuto zemi bojovat, postavit se té zkorumpované mafii, která tu dnes vládne. To, že jsou dnes nacionalisté haněni, to je i důsledek médiokracie, v které dnes bohužel žijeme.

EU na nás stále více tlačí abychom zavedli euro a různé diktátorské nařízení, které nám berou poslední kousky autenticity. Co si o tom myslíte?

Že jde o postupné utahování šroubů a Evropská unie se vydala cestou k naprostému ovládnutí svých členských zemí, které směřuje k jednotnému evropskému státu. Vždyť už dnes jsou vlastně národní vlády v podřízeném postavení vůči Bruselu a musí přijímat různá nesmyslná nařízení či vyhlášky, které mi někdy připadají, jakoby se někdo zbláznil. Jediným možným řešením, jak tento totalitní projekt zastavit, je nástup nové vlny nacionalismu, který vrátí Evropu ke zdravým kořenům a osvědčeným pořádkům.

V posledních dnech se objevila informace, že vznikne česko-romská vlajka, dokonce se již hlasuje o jejím vzhledu. Evidujete, kdo za tím vlastně stojí a zda je psychicky v pořádku?

Dělnická strana vlastně jako jediná upozornila na hanobení státní vlajky jakýmsi cikánským symbolem, což je ještě navíc prezentováno jako umělecká výstava. Podle mě je ten autor, slovenský občan, člověk, který se chce svézt na dnešní módní vlně, tedy neustálé hlásání toho, jak jsou u nás menšiny utiskovány, zejména cikánská, a jak špatná a zlá většinová společnost nechápe jejich mentalitu. Znovu opakuji, musí existovat rovnost před zákonem bez ohledu barvy pleti. Nic více, nic méně.

Jak se prodává Vaše životopisná kniha Od republikánů k Dělnické straně a kde se dá případně zakoupit?

Myslím si, že prodejnost je velmi slušná. Náklad byl vysoký, takže případní zájemci mají ještě šanci a najdou kontakt na objednání na webových stránkách DSSS či přes stranický e-mail.

Je něco, co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?

Především děkuji všem za podporu, kterou mi naši členové a sympatizanti vyjadřují. Jsem rád, že jdeme společnou cestou za obnovu práva, demokracie a spravedlnosti v naší zemi. A i když to není cesta lehká, stojí to zato. Jde jen o to věřit v sebe a v náš cíl, který má smysl.

Tiskové centrum DSSS

K tématu

Pražský dělník - elektronický archiv