Verba non ACTA - DSSS varovala už před dvěma lety!

Verba non ACTA - DSSS varovala už před dvěma lety!31. ledna 2012 Česká republika minulý čtvrtek v tichosti podepsala společně s dalšími 22 státy EU netransparentní smlouvu ACTA. Je s podivem, že mnoho lidí se dnes diví, že Evropská unie chce prostřednictvím smlouvy ACTA regulovat internet, zavést globální cenzuru a omezovat osobní svobody. EU je prostředek určený právě k takovýmto záměrům a to bychom si měli všichni uvědomit. Nutno připomenout, že před více než dvěma lety spustila dělnická strana projekt nazvaný Technologický program, který sklidil kladný ohlas mezi lidmi zabývající se IT oblastí. Tento program se ke smlouvě ACTA kriticky vyjadřuje.

Na stránkách technologického programu dělnické strany se můžeme dočíst: „Smlouva ACTA je pokus o mezinárodní kodifikaci instrumentů určených k potlačování a kontrole šíření informací pod různými záminkami. Jedná se tedy o pokus zavést globální cenzuru.“

Před dvěma lety dělnická strana řešila některé základní otázky jako například: Co je cílem takové smlouvy? K čemu slouží potlačování šíření informací? Kdo ACTA a podobné smlouvy prosazuje? V čem spočívá nebezpečí smlouvy ACTA a iniciativ za globální cenzuru? Tyto stále aktuální otázky najdete zodpovězené na stránkách Technologického programu DSSS.

Vláda teď přistoupila k další fázi omezování svobody projevu, tentokrát k regulaci internetu. Je třeba se důrazně stavět takovým krokům, kdy se potají podepisují smlouvy typu ACTA a plíživě, pozvolna se omezují základní svobody. Je třeba o těchto problémech informovat veřejnost a docílit veřejné diskuse. Jinými slovy; Verba non ACTA!

Patrik Vrba